[1]
J. Danielewicz, ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA OBSZARAMI METROPOLITALNYMI W KRAJACH SKANDYNAWSKICH, sm, t. 29, s. 9-26, wrz. 2018.