Danielewicz, J. ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA OBSZARAMI METROPOLITALNYMI W KRAJACH SKANDYNAWSKICH. Studia Miejskie, T. 29, Sept. 2018, s. 9-26, https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/9.