Danielewicz, Justyna. ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA OBSZARAMI METROPOLITALNYMI W KRAJACH SKANDYNAWSKICH. Studia Miejskie 29 (wrzesień 25, 2018): 9-26. Udostępniono grudzień 15, 2019. https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sm/article/view/9.