(1)
Potoczny, M. R.; Sadowski, M. Dwie wspólne Deklaracje Komisji Dialogu Katolicko-Asyryjskiego. Status Quaestionis I Perspektywy. so 2019, 18, 297-316.