Glaeser, Z. (2018). „Człowiek w mocy Ducha Świętego”. Teologiczne założenia pneumatologicznej antropologii Nikosa Angelosa Nissiotisa. Studia Oecumenica, 18, 131-146. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/131-146