Potoczny, M. R., & Sadowski, M. (2019). Dwie wspólne deklaracje komisji dialogu katolicko-asyryjskiego. Status quaestionis i perspektywy. Studia Oecumenica, 18, 297–316. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/297-316