Potoczny, Mateusz Rafał, i Michał Sadowski. 2019. „Dwie wspólne Deklaracje Komisji Dialogu Katolicko-Asyryjskiego. Status Quaestionis I Perspektywy”. Studia Oecumenica 18 (luty):297-316. https://doi.org/10.25167/SOe/18/2018/297-316.