Szymik, J. (2020) „Apokatastaza według Miłosza. Teologia sensu i nadzie”i, Studia Oecumenica, 20, s. 147–155. doi: 10.25167/so.1996.