Pawłowski, S. (2020) „Ks. James Haldane Stewart: «Wskazówki dla ogólnego zjednoczenia chrześcijan w modlitwie o wylanie Ducha Świętego» (1820)”., Studia Oecumenica, 20, s. 245–261. doi: 10.25167/so.2517.