Kałuża, K. (2020) Teologia w poszukiwaniu kryteriów prawdziwości religii, Studia Oecumenica, 20, s. 295–328. doi: 10.25167/so.2568.