Glaeser, Z. (2018) „«Człowiek w mocy Ducha Świętego». Teologiczne założenia pneumatologicznej antropologii Nikosa Angelosa Nissiotis”a, Studia Oecumenica, 18, s. 131-146. doi: 10.25167/SOe/18/2018/131-146.