[1]
S. Pawłowski, „Ks. James Haldane Stewart: «Wskazówki dla ogólnego zjednoczenia chrześcijan w modlitwie o wylanie Ducha Świętego» (1820)”., so, t. 20, s. 245–261, grudz. 2020.