[1]
Z. Glaeser, „«Człowiek w mocy Ducha Świętego». Teologiczne założenia pneumatologicznej antropologii Nikosa Angelosa Nissiotis”a, so, t. 18, s. 131-146, grudz. 2018.