[1]
M. R. Potoczny i M. Sadowski, „Dwie wspólne deklaracje komisji dialogu katolicko-asyryjskiego. Status quaestionis i perspektywy”, so, t. 18, s. 297–316, luty 2019.