Potoczny, M. R., i M. Sadowski. „Dwie wspólne Deklaracje Komisji Dialogu Katolicko-Asyryjskiego. Status Quaestionis I Perspektywy”. Studia Oecumenica, t. 18, luty 2019, s. 297-16, doi:10.25167/SOe/18/2018/297-316.