RECENZENCI

Andrzej Pastwa (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska),
Antoni Bartoszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Antoni Nadbrzeżny (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Cezary Korzec (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Ginter Dzierżon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
Grzegorz Wejman (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Henk Witte (Uniwersytet w Tilburgu, Holandia)
Henryk Olszar (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Ireneusz Celary (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Jacek Kempa (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Jerzy Sojka (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska)
Jerzy Szymik (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
John Klak (Uniwersytet w San Antonio, USA)
Józef Budniak (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska),
Krzysztof Konecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Roman Buchta (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Sławomir Zieliński (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Wolfgang Klausnitzer (Uniwersytet w Würzburgu, Niemcy)