Grzywa, A. (2020). Katechumen i kształtowanie jego stosunku do Kościoła i świata. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 39(2), 73-84. https://doi.org/10.25167/sth.1113