Olszar, H. (2019). Rola nowożytnych parafii w transformacji industrialnej górnośląskich miejscowości. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 38(2), 193-216. https://doi.org/10.25167/RTSO/38(2018)2/193-216