Łobos, Łukasz. (2019). Wizja religii cesarstwa rzymskiego według Tertuliana na podstawie Apologetyka. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 39(1), 89-116. https://doi.org/10.25167/sth.965