Olszar, H. (2019) Rola nowożytnych parafii w transformacji industrialnej górnośląskich miejscowości, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 38(2), s. 193-216. doi: 10.25167/RTSO/38(2018)2/193-216.