Łobos, Łukasz (2019) Wizja religii cesarstwa rzymskiego według Tertuliana na podstawie Apologetyka, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, 39(1), s. 89-116. doi: 10.25167/sth.965.