Grzywa, A. Katechumen I Kształtowanie Jego Stosunku Do Kościoła I świata. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, T. 39, nr 2, Jan. 2020, s. 73-84, doi:10.25167/sth.1113.