The Carbon Trust: A model for fostering low carbon innovation in the transition countries?Abstract

W niniejszym artykule przedstawione zostały argumenty, zgodnie z którymi popieranie innowacji zakładających niską emisję dwutlenku węgla jest kluczowe dla osiągnięcia równocześnie dwóch celów polityki Unii Europejskiej: ograniczenia emisji dwutlenku węgla
oraz utrzymania konkurencyjności. Wielka Brytania wyznaczyła sobie ambitny cel zmniejszenia w długim okresie emisji dwutlenku węgla o 60% oraz ustanowiła Carbon Trust jako niezależne przedsiębiorstwo non-profit, prowadzone na zasadach rynkowych ale finansowane przez rząd. Jego misję stanowi pomoc światu biznesu w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla oraz wspieranie rozwoju technologii niskiej emisji. Celem poniższego artykułu jest analiza działalności Carbon Trust oraz omówienie, do jakiego stopnia podejście Carbon Trust może
być traktowane jako modelowe dla podlegających transformacji krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Analiza opiera się na 26 częściowo ustrukturalizowanych wywiadach, jak również na przeglądzie literatury i dokumentów źródłowych. Prowadzi ona do wniosku, iż podejście
Carbon Trust jest obiecujące, jednakże istnieją poważne trudności w przeniesieniu tego modelu do państw podlegających transformacji.


Carbon Trust (2006). Annual Report 2005/06. London: Carbon Trust.

Carbon Trust (2007a). Making the low carbon economy a reality. What the Carbon Trust does. London: Carbon Trust.

Carbon Trust (2007b). Accelerating innovation in low carbon technologies. London: Carbon Trust.

Carbon Trust (2007c). Annual Report 2006/07. London: Carbon Trust.

Carbon Trust (2007d). Investment trends in European clean energy 2003–2006. London: Carbon Trust.

Connor, P. (2004). The Carbon Trust. In: Elliot, D. (ed.). Renew Natta Newsletter, 149. Milton Keynes, Open University.

DEFRA (2007). Draft Climate Change Bill. DEFRA, HM Government. Available at: http://www.officialdocuments.gov.uk/document/cm70/7040/7040.pdf.

DETR (2000). Climate Change. The UK Programme, Available at: http://www.defra.gov.uk/environment/climatechange/uk/ukccp/2000/index.htm.

Dresner, S. ; Jackson, T.; Gilbert, N. (2006). History and social responses to environmental tax reform in the United Kingdom. Energy Policy 34(8): 930-939.

DTI (2007). Meeting the Energy Challenge. A White Paper on Energy. London: DTI.

Foxon, T. J. (2003). Inducing Innovation for a low-carbon future: drivers, barriers and policies. London: Carbon Trust.

Foxon, T. J.; Pearson, P. J. G. (2007). Towards improved policy processes for promoting innovation in renewable electricity technologies in the UK. Energy Policy 35(3): 1539-1550.

Geels, F. W. (2004). From Sectoral Systems of Innovation to Socio-technical Systems: insights about dynamics and change from sociology and institutional theory. Research Policy 33(6-7): 897-920.

Gross, R. (2004). Technologies and Innovation for System Change in the UK: status, prospects and system requirements of some leading renewable energy options. Energy Policy 32(17): 1905-1919.

IEA (2007a). Energy Policies of IEA Countries. The United Kingdom 2006 Review. Paris.

IEA (2007b). Reviewing R&D policies. Paris: OECD/IEA.

NAO (2007). The Carbon Trust: accelerating the move to a low carbon economy. London: National Audit Office.

Pearce, D. (2006). The Political Economy of an Energy Tax: The United Kingdom's Climate Change Levy. Energy Economics 28(2): 149-158.

Shackley, S.; Green, K. (2007). A Conceptual Framework for Exploring Transitions to Decarbonised Energy Systems in the United Kingdom. Energy 32(3): 221-236.

Shove, E.; Walker, G. (2007). CAUTION! Transitions ahead: politics, practice, and sustainable transition management. Environment and Planning A 39(4): 763-770.

Thalmann, P. (2007). Introduction to this Issue. Energy Policy 35(11): 5263-5266.

Tidd, J.; Bessant J.; Pavitt, K. (2005). Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

Verbong, G.; Geels, F. (2007). The Ongoing Energy Transition: lessons from a socio-technical, multi-level analysis of the Dutch electricity system (1960-2004). Energy Policy 35(2): 1025-1037.
Download

Published : 2021-06-17


KERN, F. (2021). The Carbon Trust: A model for fostering low carbon innovation in the transition countries?. Economic and Environmental Studies, 12(1), 47-57. Retrieved from https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ees/article/view/4172

Florian KERN 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0