Kontakt

Wydział Prawa i Administracji
ul. Katowicka 87a
45-060 Opole

Główna osoba do kontaktu

dr hab. Paweł Sobczyk, prof. UO
redaktor naczelny
48 77 452 75 00

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński