EU Communication on Corporate Social Responsibility and the effects on national and corporate sustainability agendasAbstract

Niedawne komunikaty Unii Europejskiej dotyczące celów zrównoważonego rozwoju zawierały wytyczne, jak korporacje powinny reagować na społeczne i polityczne potrzeby poprzez społecznie odpowiedzialne działania gospodarcze. Biznes społecznie odpowiedzialny (ang.:
corporate social responsibility – CSR) staje się coraz powszechniej wykorzystywanym i spornym terminem, mającym obejmować zaangażowanie świata biznesu w działania ukierunkowane na zaspokajanie społecznych i środowiskowych wymagań. Niniejszy artykuł omawia, w jaki sposób komunikat Unii Europejskiej wpływa na politykę CSR korporacji pod kątem zrównoważonego rozwoju. Wskazano na najświeższe kroki Komisji Europejskiej dotyczące CSR i przedstawiono ich odzwierciedlenie w polityce szczebla narodowego i europejskiego. Poniżej skoncentrowano się na przedsiębiorstwach z trzech europejskich państw, a mianowicie z Węgier, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ponadto z każdego kraju wybrano po jednej firmie reprezentującej sektory paliwowy i / lub energetyczny, aby zaobserwować sposób implementacji określonej polityki, a także jej wpływ na zachowanie korporacji (przejawiające się w raportach finansowych i  raportach CSR). Polityka CSR przedsiębiorstw będzie oceniana według 20 elementów CSR wskazanych przez Welforda (2005), bazujących na podobnych przesłaniach międzynarodowych  kodeksów i konwencji, takich jak konwencja ILO czy program Global Compact, które zaadoptowała Komisja Europejska.


BITC (2008). About Business in the Community. London: Business in the Community. Available at:http://www.bitc.org.uk/about_bitc/index.html.

Blowfield, M.; Murray, A. (2008). Corporate Responsibility: a critical introduction. New York: Oxford University Press.

BMAS (2009a). Forum zu Corporate Social Responsibility eingesetzt. Berlin: Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Available at: http://www.bmas.de/coremedia/generator/30550/2009 __01 __20__csr__forum.html.

BMAS (2009b), Mitgliederliste des CSR-Forums. Berlin: Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Available at: http://www.bmas.de/portal/30560/property=pdf/2009__01__20__csr__forum__mitgliederliste.pdf. Accessed 13 March 2009.

BMVBS (2009). Die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung. Berlin: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Available at: http://www.bmvbs.de/Klima_-Umwelt- Energie/Nachhaltigkeit-Klima-,3065/Nachhaltigkeits-Strategie.htm.

British Energy (2007). Corporate Social Responsibility Report 2007/08: committed to our energy future. East Kilbride: British Energy plc. Available at: http://www.british-energy.com/pagetemplate.php?pid=142.

British Petroleum (2007). BP Sustainability Report 2007. London: BP plc. Available at: http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9022142&contentId=7041069.

Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. Business Horizons, July/August: 39-48.

Centrica plc (2007). Corporate Responsibility Report 2007. Berkshire: Centrica plc. Available at: http://www.centrica.co.uk/index.asp?pageid=382.

COM 136 final (2006). Implementing the Partnership for Growth and Jobs: making Europe a pole of excellence on corporate social responsibility. Brussels: European Commission.

COM 347 final (2002). Communication from the Commission Concerning Corporate Social Responsibility: a business contribution to sustainable development. Brussels: European Commission.

COM 366 final (2001). Green Paper: promoting a European framework for corporate social responsibility. Brussels: European Commission.

CRG (2009). Corporate Responsibility Group Homepage. London: Corporate Social Responsibility Group. Available at: http://www.crguk.org/.

CSR Germany (2009). CSR Germany – Unternehmen tragen gesellschaftliche Verantwortung. Berlin: BDA & BDI. Available at: http://www.csrgermany.de/www/csrcms.nsf/ID/home_de.

CSR Hungary (2008). CSR Hungary 2008 English Summary. Budapest: CSR Hungary Atlantis Press. Available at: http://www.csrhungary.eu/pid/csrenglish_summary.

CSR-in-Deutschland (2009). UnternehmensWerte – Corporate Social Responsibility in Deutschland. Berlin: Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Available at: http://www.csr-in-deutschland.de/ portal/generator/1836/startseite.html.

CSR-Weltweit (2009). CSR Weltweit – Deutsche Unternehmen – Global Engagiert. Berlin: Auswärtiges Amt. Available at: http://www.csr-weltweit.de/.

E.ON AG (2007). E.ON Corporate Responsibility 2007: addressing our energy challenges. Düsseldorf: E.ON AG. Available at: http://www.eon.com/en/downloads/E.ON_CR_US.pdf.

E.ON Hungary (2007). Corporate Responsibility: corporation cooperation. Budapest: E.ON Hungária Zrt. Available at: http://www.eon-hungaria.com/en/society/socialresponsibility/.

European Commission (2007). Corporate Social Responsibility: national public policies in the European Union. Brussels: European Commission.

European Commission (2009). Enterprise and Industry – corporate social responsibility. Brussels: European Commission. Available at: http://ec.europa.eu/enterprise/csr/index_en.htm.

FOE Europe (2007). Europe: CSR in the EU – an alliance to narrow divisions? Ethical Corporation. Available at: http://www.foeeurope.org/press/2007/coverage/EthicalCorporation Magazine _CSR_020207.pdf. Accessed 23 February 2009.

FONA (2009). Neues CSR-Forum unterstützt Bundesregierung bei Entwicklung einer nationalen CSR-Strategie. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung. Available at: http://www.fona.de/ de/7352.

Frederick, W. C. (1986). Toward CSR3: why ethical analysis is indispensable and unavoidable in corporate affairs. California Management Review 28 (2): 126-141.

Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits. The New York Times Magazine September 13: 15.

Habisch, A.; Jonker, J.; Wegner, M.; Schidpeter, R. (2005). Corporate Social Responsibility Across Europe. Berlin: Springer.

HBLF (2009). HBLF English Homepage. Budapest: Hungarian Business Leaders Forum. Available at: http://www.hblf.org/index.php?lang=english.

KÖVET (2009). KÖVET Association for Sustainable Economies English Homepage. Budapest: KÖVET Association. Available at: http://www.kovet.hu/view/main/108.html.

MOL Group (2007). Sustainable Development Report 2007: setting the pace from New Europe. Budapest: MOL Hungarian Oil & Gas plc. Available at: http://www.molgroup.hu/en/sd/highlights/ disclosure_in_sd/sd_reports/.

MVM Group (2006). MVM Group Sustainability Report 2006. Budapest: MVM Group Zrt. Available at: http://english.mvm.hu/engine.aspx?page=kornyezet.

RWE AG (2007). RWE Responsibility Report 2007: if not now, when. Essen: RWE AG. Available at: http://www.rwe.com/generator.aspx/konzern/verantwortung/daten-unddialog/ publikationen/downloads/property=Data/id=626460/unsere-verantwortung-2007-en.pdf.

Solar World (2007). Annual Group Report 2007 and integrate sustainability report. Bonn: SolarWorld AG. Available at: http://www.solarworld.de/Financial-Reports.70.0.html?&L=1.

UK Department for Business Innovation & Skills (2009). Corporate Social Responsiblity: a government update. Available at: http://www.berr.gov.uk/files/file48771.pdf.

Welford, R. (2005). Corporate Social Responsibility in Europe, North America and Asia: 2004 survey results. Journal of Corporate Citizenship 13: 33-52.
Download

Published : 2021-06-17


GORBAN, M., JOHNSON, M., & PREISSLER, S. (2021). EU Communication on Corporate Social Responsibility and the effects on national and corporate sustainability agendas. Economic and Environmental Studies, 12(1), 77-95. Retrieved from https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ees/article/view/4174

Marianna GORBAN 
Matthew JOHNSON 
Steffen PREISSLER 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0