Tak to się zaczęło


Abstrakt

In September 2015, the members of the Student Research Circle at the Faculty of Theology of the University of Opole participated in a seminar dedicated to the biblical rhetorical analysis organized by the International Society for the Study of Biblical and Semitic Rhetoric (RBS) at the Pontifical Gregorian University in Rome. Students together with Rev. Professor Roland Meynet dealt with the rhetorical analysis of the Hebrew text of the ascending psalms. A year later, in September 2016, members of the Student Research Circle once again took part in the seminar on biblical rhetorical analysis. This time, in the classes conducted by Rev. Professor Jacek Oniszczuk (Director of the Department of Biblical Theology at the Pontifical Gregorian University in Rome), students analysed the Greek text of the Gospel of Saint John. Then, the whole group took part in the Fifth International RBS Conference. On December 22, 2017, members of the Student Research Circle received the tragic news that Fr. Jacek Oniszczuk died in the Gran Sasso mountains in Italy, buried by an avalanche.
We will remember him as a smiling, modest and helpful person, committed in his work. It is an honour for us that we had a chance to meet him.


Pobierz

Opublikowane : 2019-04-15


Białowąs, A. (2019). Tak to się zaczęło. Scriptura Sacra, (22), 273-277. https://doi.org/10.25167/ScrS/756

Anna Białowąs  scripturasacra@uni.opole.pl
Wydział Teologiczny UO  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imię i nazwisko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afiliacja

Oświadczenie dla autorów

Ja, niżej podpisany, składając tekst do druku w czasopiśmie „Scriptura sacra”
oświadczam, że:
1. Opracowanie nie narusza praw autorskich osób trzecich (w rozumieniu Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; tekst pierwotny: Dz.U. 1994 r. nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631).
2. Teksty nadesłane do redakcji nie były wcześniej publikowane ani zgłoszone do publikacji w innych pismach lub wydawnictwach.
3. Wyrażam zgodę na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikające z normy językowej oraz normy „Zasady składania tekstu w języku polskim” i dokonywanie niezbędnych zmian w układzie treści (w celu zwiększenia czytelności tekstu), a także na wykorzystanie go do druku oraz w publikacjach elektronicznych.
4. Przenoszę prawa autorskie na Redakcję „Scriptura sacra”.
5. Wyrażam także zgodę na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities) oraz CEEOL (Central and Eastern European Online Library).
6. Oświadczam, że nadesłane teksty są opracowane według zasad rzetelności naukowej i nie zachodzi w nich zjawisko autorstwa ukrytego (ghostwriting) oraz autorstwa pozornego (guest authorship), zgodnie z dokumentem „Wyjaśnienia dotyczące ghostwritingu” zamieszczonym na stronie internetowej MNiSW: https://pbn.nauka.gov.pl/static/doc/wyjasnienie_dotyczace_ ghostwriting.pdf
7. Przyjmuję do wiadomości, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Scriptura sacra” są chronione prawem autorskim. Przedruk tekstu może nastąpić
jedynie za zgodą Redakcji.

 

Miejscowość i data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .