Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny: ks. dr Andrzej Demitrów, WT UO, ademitrow@uni.opole.pl
Z-ca redaktora: ks. dr Łukasz Florczyk, WT UO, lukasz.florczyk@uni.opole.pl
Sekretarz: mgr-lic. Jerzy Bosowski, WT UO, jbosowski@uni.opole.pl
Członek redakcji: o. prof. dr hab. Andrzej SEbastian Jasiński OFM, WT UO, seba@uni.opole.pl
Członek redakcji: ks. dr hab. Krystian Ziaja, prof. UO, kziaja@uni.opole.pl