O czasopiśmie

Periodyk naukowy Scriptura Sacra jest rocznikiem poświęconym studiom biblijnym o szerokim spektrum badawczym. Publikują w nim zarówno bibliści, jak i teolodzy biblijni. Czasopismo powstało w 1997 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w jego trzecim roku istnienia. Pierwszym redaktorem naczelnym był ks. prof. Janusz Maria Czerski i to on wyznaczył pierwotny charakter tego czasopisma. Abp Alfons Nossol w przedmowie do pierwszego numeru pisał, iż periodyk ten „będzie prezentował wyniki badań i studiów z zakresu Starego i Nowego Testamentu, recenzje i bibliografie biblijne”. Od 2000 roku redakcja zaniechała publikacji bibliografii a zaczęła umieszczać sprawozdania z naukowych spotkań poświęconych tematyce biblijnej. Czasopismo publikuje więc artykuły, recenzje i sprawozdania.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Tematy poszczególnych artykułów nie skupiają się wokół określonej tematyki, lecz przedstawiają najnowsze osiągnięcia badawcze ich autorów. Stąd Rocznik jest przychylny drukowaniu różnych tekstów, których twórcy zgadzają się być poddani krytyce recenzentów wybranych przez redakcję. Redakcja periodyku jest także otwarta na prace początkujących teologów z zakresu teologii biblijnej, zwłaszcza doktorantów zdobywających pierwsze naukowe szlify.
Od 2012 roku redakcja czasopisma postanowiła podjąć próbę przeszczepiania na polski grunt badań z dziedziny retoryki semickiej a także grecko-rzymskiej. W związku z powyższym zachęca do kontaktu wszystkich zainteresowanych publikacją swoich prac, w których zastosowano retoryczne metody badawcze