O. prof. dr hab. Andrzej Sebastian Jasiński OFM

Curriculum vitae


Demitrów, A. (2021). O. prof. dr hab. Andrzej Sebastian Jasiński OFM. Scriptura Sacra, (21), 9-10. https://doi.org/10.25167/ScrS/4330

Andrzej Jan Demitrów  ademitrow@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2643-7185


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0