Nr 21 (2017): Scriptura Sacra. Księga pamiątkowa dla o. prof. dr. hab. Andrzeja S. Jasińskiego OFM


o. prof. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM – biogram – promocje doktorskie, habilitacje – dorobek literacki

Andrzej Jan Demitrów
5-6
Artykuły

Andrzej Sebastian Jasiński OFM
25-41
Andrzej Sebastian Jasiński OFM
43-52
Andrzej Sebastian Jasiński OFM
53-70
Andrzej Sebastian Jasiński OFM
71-83
Andrzej Sebastian Jasiński OFM
85-104
Andrzej Sebastian Jasiński OFM
105-129
Andrzej Sebastian Jasiński OFM
131-155
Andrzej Sebastian Jasiński OFM
157-171
Andrzej Sebastian Jasiński OFM
173-187
Andrzej Sebastian Jasiński OFM
189-203
Jerzy Bosowski
243-244