Pokutna modlitwa psalmisty


Abstrakt

Ps 6 jest lamentem indywidualnym (struktura: ww. 2-4 lament; ww. 5-8 modlitwa o uzdrowienie; ww. 9-11 dziękczynienie). Lamenty w Biblii dotyczą bardzo różnorodnej tematyki. Ps 6 jest pierwszym z siedmiu psalmów pokutnych (Ps 6; 32; 38; 51; 102; 130; 143). Ww. 2-3 ukazują wszechobecną moc grzechu. Grzech ma wpływ na całą egzystencję, o czym świadczy użycie słów „kości” (fizyczne) i „dusza” (cała istota). W istocie psalmista próbuje błagać Boga, mówiąc: „Jeśli mnie nie wybawisz, będziesz miał o jednego czciciela mniej”. Psalmista kładzie wysoką wartość na chwałę Boga jako kartę przetargową.


Słowa kluczowe

modlitwa pokutna; psalmista; psalm; lamenty; Bóg; Stary Testament

Auffret P., Il a entendu. Yhwh. Étude structurelle du Psaume 6, „Études Théologiques et Religieuses” 82 (2007), s. 595–602.

Brzegowy T., Człowiek najdoskonalszym dziełem Boga Stworzyciela. Pochodzenie człowieka według Biblii, w: G.B Ugajczyk, J. Tomczyk (red.), Kontrowersje wokół początków człowieka, Katowice 2007.

Cottrill A.C., The Articulate Body: The Language of Suffering in the Laments of the Individual, w: N.C. Lee, C. Mondolfo (red.), Lamentations in Ancient and Contemporary Cultural Contexts, Atlanta 2008.

Filipiak M., Biblia i człowiek, Lublin 1979.

Gilbert M., Duchowość Psalmów, w: A. Fanuli, J.L. Sicre-Diaz, M. Gilbert, R. Cavedo, G. Ravasi (red.), Historia duchowości, t. I: Duchowość Starego Testamentu, Kraków 2002, s. 502.

Hossfeld F.L., Zenger E., Die Psalmen. Psalm 1–50, Würzburg 1993.

Jasiński A.S., Choroba i uzdrowienie w Piśmie Świętym, w: J. Warzecha (red.), Słowo pojednania, Warszawa 2004, s. 278–292.

Jasiński A.S., Pokutna modlitwa psalmisty, w E. Mateja, R. Pierskała (red.), Wezwani do nawrócenia: z teologii pokuty i pojednania. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Helmutowi Sobeczce z okazji 70. rocznicy urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej, Opole 2009, s. 205–216.

Jasiński A.S., Służcie Jahwe z weselem. Kyriologia starotestamentalna na tle środowiska biblijnego, Opole 1998.

Jasiński A.S., Według postanowienia wiecznego Boga. Aionios w Nowym Testamencie, Opole 1991.

Koehler L., Baumgartner W., Stamm J.J., Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu I, Warszawa 2008.

Łach S., Księga Psalmów, Poznań 1990.

Monnich M., Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich, Lublin 2004.

Oko D., Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu Kościoła i teologii współczesnej, Kraków 1997.

Ravasi G., Il libro dei Salmi (1–50). Commento e attualizzazione, Bologna 1999.

Schokel L.A., I Salmi, Roma 1992.

Soggin J.A., Storia d’Israele, Brescia 1984.

Stanek T., Jahwe a bogowie ludów, Poznań 2002.

Romaniuk K., Biblijny traktat o miłosierdziu, Ząbki 2004.

Rosłon J.W., Zammeru maskil. Filologiczny komentarz do Księgi Psalmów III, Warszawa 1985.

Thompson J.A., Martens E.A., bws, w: W.A. van Gemeren (red.), Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, Grand Rapids 1997, s. 55–59.

Tronina A., Teologia Psalmów, Lublin 1995.

Tronina A., „Zbawienie/odkupienie” w świetle onomastyki hebrajskiej, w: R. Rubinkiewicz (red.), Biblia o odkupieniu, Lublin 2000, s. 41–52.

Vawter B., A Path Through Genesis, New York 1956.

Pobierz

Opublikowane : 2021-07-17


Jasiński OFM, A. (2021). Pokutna modlitwa psalmisty. Scriptura Sacra, (21), 71-83. https://doi.org/10.25167/ScrS/4158

Andrzej Sebastian Jasiński OFM  seba@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0