Promocje doktorskie i recenzje habilitacyjne w dorobku o. prof. dr. hab. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego OFM


Bosowski, J. (2021). Promocje doktorskie i recenzje habilitacyjne w dorobku o. prof. dr. hab. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego OFM. Scriptura Sacra, (21), 11-14. https://doi.org/10.25167/ScrS/4399

Jerzy Bosowski  jbosowski@uni.opole.pl
Wydział Teologiczny UO  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8138-6595


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0