Dorobek naukowy o. prof. dr. hab. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego OFM

Monografie – rozdziały – artykuły


Bosowski, J. (2021). Dorobek naukowy o. prof. dr. hab. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego OFM. Scriptura Sacra, (21), 15-21. https://doi.org/10.25167/ScrS/4400

Jerzy Bosowski  jbosowski@uni.opole.pl
Wydział Teologiczny UO  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8138-6595


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0