Bóg Ojciec a dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie według Listu do Galatów


Abstrakt

W NT Bóg został objawiony przez Jezusa Chrystusa przede wszystkim jako Ojciec. Św. Paweł w swojej misji apostolskiej ogłasza dzieło zbawienia dokonane przez Boga Ojca w Chrystusie, najważniejszy tekst mówiący o tej rzeczywistości znajduje się w Ga 4,4-5. Z tekstu tego wynika, że zamysł Boży zawiera dwa elementy: Bóg zbliża się do stworzenia (człowieka) i człowiek również zbliża się do Boga w Chrystusie. Pełnia czasu nie jest więc tylko (Ga 4,4) aktem Boga z powodu grzechu, ale oznacza konsekwentne działanie Boga, który przewidział pełnię czasu jako najważniejszy i ostateczny moment w historii stworzenia.
W świetle tej refleksji możemy lepiej zrozumieć, co oznacza wola Boża (Ga 1,4). Wola ta nie jest oczywiście ograniczona czasem ani przestrzenią, jest aktem wiecznym, istniejącym przed stworzeniem świata. Jedyną właściwą postawą wobec tej woli jest posłuszeństwo. Pełnia posłuszeństwa znajduje się w relacji Jezus — Bóg Ojciec.
Chrystus wypełnił wolę Boga Ojca (ukrzyżowany za grzechy). To wydarzenie Jezusa przynosi zmianę kondycji człowieka, który znajdował się w niewoli ὁ αἰῶν πονηρός. W Chrystusie zmartwychwstałym natomiast wierzący został wybawiony z niewoli i teraz dostępuje udziału w eonie nowego αἰῶν (Ga l,l).


Słowa kluczowe

dzieło zbawienia; Jezus Chrystus; Galaci; List do Galatów; pełnia czasu; wola Boża

Barr J., Biblical Words for the Time, London 1969.

Balz H., Aionios, w: H. Balz, G. Schneider (red.), Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. 1, Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1980, s. 113–115

Betz H.D., Galatians, Philadelphia 1979.

Betz H.D., Geist, Freiheit und Gesetz. Die Botschaft des Paulus an die Gemeinden in Galatien, „Zeitschrift für Theologie und Kirche” 71 (1974), s. 78–93.

Blenkinsopp J., Geschichte der Prophetie in Israel, Stuttgart 1998.

Borse U., Der Brief an die Galater, Regensburg 1984.

Gnilka J., Der Epheserbrief, Freiburg 1990.

Gnilka J., Paulus von Tarsus. Apostel und Zeuge, Freiburg 1997.

Goppelt L., Theologie des Neuen Testaments, t. 1–2, Berlin 1983.

Granat W., Kopeć E. (red.), Jezus Chrystus. Historia i tajemnica, Lublin 1982.

Heijke J., La fede nella Bibbia, Bari 1971.

Jelonek T., Biblijna historia zbawienia, Kraków 1987.

Kempiak R., Wiara w Jezusa Chrystusa na podstawie Listu św. Pawła do Galatów, Kraków 1993.

Langkammer H., List do Galatów, Lublin 1999.

Langkammer H., List do Rzymian, Lublin 1999.

Langkammer H., Teologia Nowego Testamentu, t. 2, Wrocław 1984.

Montgomery Boice J., Galatians, Michigan 1976.

Moran L.R., Chrystus w historii zbawienia, Warszawa 1985.

Mussner F., Der Galaterbrief, Leipzig 1974.

Radl W., Galaterbrief, Stuttgart 1985.

Romaniuk K., Soteriologia św. Pawła, Warszawa 1983.

Sasse H., Aion, H. Balz, G. Schneider (red.), Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, t. 1, Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1980, s. 206.

Schelkle K.R., Teologia Nowego Testamentu, t. 2: Bóg był w Chrystusie, Kraków 1984.

Szlaga J., Maryja w zbawczym planie Ojca, „Salvatoris Mater” 1 (1999) 2, s. 15–26.

Szymanek E., List do Galatów, Poznań 1978.

Pobierz

Opublikowane : 2021-07-17


Jasiński OFM, A. (2021). Bóg Ojciec a dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie według Listu do Galatów. Scriptura Sacra, (21), 229-241. https://doi.org/10.25167/ScrS/4145

Andrzej Sebastian Jasiński OFM  seba@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0