Kontakt

Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO
ul. kard. B. Kominka 1a, 45-032 Opole
tel. 77 441 15 02;
e-mail: FamilyForumOpole@gmail.com

Główna osoba do kontaktu

Jerzy Bosowski
Sekretarz redakcji

Wsparcie techniczne

LIBCOM Piotr Karwasiński