Tytułowe „forum rodziny" wskazuje na podwójną misję czasopisma: centralny punkt, miejsce na przecięciu głównych arterii komunikacyjnych oraz skład sądu właściwy do rozstrzygnięcia sprawy. Misją czasopisma jest stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących istotnych kwestii związanych z rodziną, nie pomijając zagadnień kontrowersyjnych i trudnych. Chodzi o zainicjowanie i rozwijanie debaty o najistotniejszych kwestiach dotykających rodziny, a tym samym o współpracę w urzeczywistnianiu humanistycznego ideału wspólnej troski wszystkich nauk o dobro podstawowego środowiska życia człowieka, jakim jest rodzina.

ISSN: 2391-9388 (Online) ISSN: 2084-1698 (Print) DOI: 10.25167/ff

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Zgłoś tekst do najbliższego numeru

2019-04-01

Temat badawczy w 2021 r. to: "Godzenie pracy zawodowej i życia rodzinnego"

Artykuły badające problemy rodziny, ale nie mieszczące się w głównym temacie, Redakcja przyjmuje do działu Varia jednak tylko w języku angielskim.

Redakcja „Family Forum” uprzejmie informuje, że od 26 maja 2021 r. nie przyjmuje zgłoszeń z polskich afiliacji na rok 2021. Można deponować artykuły z polskich afiliacji, ale będą one opublikowane w roku następnym (2022).  • CEEOL
  • CEJSH
  • INDEX COPERNICUS
  • ERIH PLUS
  • POL-Index

MNISW
70

Index Copernicus
100