Editorial Team


EDITORIAL STAFF

Piotr Morciniec (UO, PL, editor-in-chief), piotr.morciniec@uni.opole.pl
Jerzy Bosowski (sekretarz redakcji), UO, jbosowski@uni.opole.pl
Opatrny Dominik (Palacky Uni., Olomouc, CZ), <dominik.opatrny@upol.cz>
Roman Globokar (Uni. Ljubljana, SLO), <roman.globokar@guest.arnes.si>
Ottilia Lukacs (PPHF dr Anna Abram, Margaret Beaufort Institute of Theology, Cambridge UKPécs, HU), <ottilia.lukacs@kuleuven.be>.

SCIENTIFIC COUNCIL

dr Anna Abram, Margaret Beaufort Institute of Theology, Cambridge UK
prof. dr hab. Anna Barska (antropologia kultury/ Uniwersytet Opolski)
doc. dr hab. Andrej Filipek, PhD (teologia systematyczna/ Uniwersytet Trnawski)
prof. dr hab. Gusztáv Kovács (etyka/ Wyższa Szkoła Teologiczna w Pécs, Węgry)
dr hab. Michał Królikowski, prof. UW (prawo karne/ Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO (teologia pastoralna – duszpasterstwo rodzin/ Uniwersytet Opolski)
dr hab. Anna Michalska, prof. UAM (socjologia rodziny/ Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Sigrid Mueller (teologia moralna/ Uniwersytet Wiedeński)
prof. dr hab. Teresa Rostowska (psychologia rodziny/ Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Marek Szczepański (socjologia/ Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Marie-Jo Thiel (etyka/ Uniwersytet Strasburski)
doc. dr hab. Peter Tirpák, PhD (pedagogika stosowana/ Uniwersytet w Preszowie, Słowacja).