RECENZENCI

Recenzenci t. IX (2019)

dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ (UŚ w Katowicach),
dr Marek Blaza SJ (PWT w Warszawie Collegium Bobolanum),
prof. dr Robert Cvetek (University of Ljubljana, SLO),
dr hab. Dariusz Gardocki SJ, prof. PWTW (PWT w Warszawie, Collegium Bobolanum),
prof. dr Stephan Goertz (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, DE),
dr Zdravko Jovanović (University of Belgrade, SRB),
dr Natália Kaščáková (Palacky University Olomouc, CZ),
dr Tomasz Kopiczko (UKSW w Warszawie),
dr hab. Michał Królikowski, prof. UW (UW w Warszawie),
dr Gertraud Ladner (Universität Innsbruck, AT),
dr Barbara Leszczyńska (Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu),
dr Elżbieta Łazarewicz-Wyrzykowska (Margaret Beaufort Institute of Theology, UK),
prof. dr hab. Marian Machinek (UWM w Olsztynie),
dr Adam Mackerle (University of South Bohemia in České Budějovice, CZ),
dr hab. Bożena Majerek (UP JPII w Krakowie),
dr hab. Bożena Matyjas, prof. UJK (UJK w Kielcach),
dr Maria Mesner (Universität Wien, AT),
prof. dr Sigrid Müller (Universität Wien, AT),
dr Csaba Orova (University of Pécs, HU),
dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM (UWM w Olsztynie),
dr Gerhard Schreiber (Technische Universität Darmstadt, DE),
dr Lenka Slepičková (Palacky University, Olomouc, CZ),
dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT (ChAT w Warszawie),
dr Barbara Sordyl-Lipnicka (UPJPII w Krakowie),
dr Bogusław Stelcer (UP w Poznaniu),
prof. dr  Wolfgang Treitler (Universität Wien, AT),
dr Gottfried Ugolini (Philosophisch Theologische Hochschule Brixen/Bressanone, IT),
dr Robert Wawer (PWT w Warszawie – Collegium Bobolanum),
em. prof. dr Werner Wolbert (Universität Salzburg, AT),
dr hab. Anna Zellma, prof. UWM (UWM w Olsztynie).

RECENZENCI TEKSTÓW NAUKOWYCH TOMU VIII

dr Christoph Johannes Amor (Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen/Bressanone, IT); dr Tamás Barcsi PhD (University of Pécs, HU); dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ (UŚ w Katowicach); prof. dr hab. Aniela Dylus, em. prof. zw. UKSW (UKSW w Warszawie); dr hab. Grzegorz Godawa (UPJPII w Krakowie); dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku); dr Asztalos Katalin (MTA-PPHF Religious Education Research Group, HU); dr hab. Piotr Kieniewicz MIC (Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych); dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak (Uniwersytet Śląski w Katowicach); dr Monika Kornaszewska-Polak, (Uniwersytet Śląski w Katowicach); dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII (UPJPII w Krakowie); dr Dawid Ledwoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach); prof. dr Martin Lintner (Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen/Bressanone, IT); dr Gillian Paterson (Roehampton University, UK); dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP (Uniw. Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie); dr Tamás Ragadics PhD, assist. prof. (University of Pécs, HU); em. prof. dr Helmut Renöckl, (University of Linz, AT; University of České Budějovice, CZ) ; prof. dr hab. Mariusz Rosik (PWT Wrocław); dr Wojciech Surmiak (Uniwersytet Śląski w Katowicach); dr  Leokadia Szymczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach); dr hab. Tomasz Wielebski, prof UKSW (UKSW w Warszawie); em. prof. dr Günter Virt, (University of Vienna, AT); dr hab. Bogdan Zbroja, (UPJPII w Krakowie).

RECENZENCI TEKSTÓW NAUKOWYCH TOMU VII

dr Anna Abram (The Margaret Beaufort Institute of Theology, Cambridge, UK); dr hab. Antoni Bartoszek prof. UŚ (UŚ w Katowicach); dr Marcin Cholewa (UPJPII w Krakowie); dr hab. Grzegorz Godawa (UPJPII w Krakowie); dr Edit Révay PhD (Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapest, Hungary); prof. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO); dr Weronika Juroszek (UŚ w Katowicach); dr Witold Kania (UŚ w Katowicach); dr Emerencia Kék PhD (Sapientia College of Theology of Religious Orders, Budapest, Hungary); dr Monika Kornaszewska-Polak (UŚ w Katowicach); dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda prof. UPJPII (UPJPII w Krakowie); dr hab. Piotr Kroczek prof. UPJPII (UPJPII w Krakowie); dr Zbigniew Kulesz (UWM Olsztyn); MMag. dr. Astrid Mattes (University of Vienna, Austria); prof. dr Joan Moga (University of Vienna, Austria); M.A. Hamideh Mohagheghi (Paderborn University, Germany); dr Wojciech Surmiak (UŚ w Katowicach); dr hab. Antoni Świerczek (UPJPII w Krakowie); prof. Marie-Jo Thiel (Université de Strasbourg, France); István Tiringer PhD (Pécs University, Hungary); prof. em. Phd. Drago Karl Ocvirk (University of Ljubljana, Slovenia); prof. dr. Günter Virt (University of Vienna, Austria); dr hab. Bogdan Zbroja (UPJPII w Krakowie); prof. dr Walter Schaupp (University of Graz, Germany); prof. dr. Gerhard Marschütz (University of Vienna, Austria); dr Marian Falenczyk SAC (Arceil, France); prof. dr hab. Piotr Kieniewicz MIC (Ośrodek Wsparcia Płodności „Naprotechnologia”, Licheń Stary); em. univ. prof. dr. Helmut Renöckl (Johannes Kepler University Linz, Austria).

RECENZENCI TEKSTÓW NAUKOWYCH TOMU VI

 dr Anna Abram (Heythrop College, University of London); dr Tamás Barcsi (University of Pécs – Hungary); dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ (UŚ, Katowice); dr Paweł Brudek (KUL JPII, Lublin); dr Marcin Cholewa (UPJPII, Kraków); dr Fiona Ellis (Heythrop College, University of London); prof. zw. dr hab. Stephan Goertz (Johannes Gutenberg Universität Mainz); dr Dagmara Jaszewska (UKSW, Warszawa); dr Weronika Juroszek (UŚ, Katowice); prof. dr hab. Stanisław Kamiński (UWM, Olsztyn); dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak (UŚ, Katowice); dr Monika Kornaszewska-Polak (UŚ, Katowice); dr Mariola Kozubek (UŚ, Katowice); dr hab. Piotr Kroczek, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków); dr hab. Michał Królikowski, prof. UW (UW, Warszawa); prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Olsztyn); prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski (UPJPII, Kraków); dr hab. Janusz Mierzwa, prof. PWSZ Sanok (PWSZ, Sanok); dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków); dr hab. Joanna Mysona Byrska, prof. UPJPII (UPJPII, Kraków); prof. zw. dr hab. Helmut Renöckl (Johannes Kepler Universität, Linz i Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích); dr Petr Štica (Westfälische Wilhelms-Universität, Münster); dr hab. Antoni Świerczek (UPJPII, Kraków); dr Leokadia Szymczyk (UŚ, Katowice); em. prof. dr hab. Günter Virt (Universität Wien); prof. dr hab. Anna Zellma (UWM, Olsztyn)

RECENZENCI TEKSTÓW NAUKOWYCH TOMU V

dr Anna Abram (Heythrop College, University of London); dr hab. Antoni Bartoszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach); dr Marcin Cholewa (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); dr hab. Małgorzata Duda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); dr Fiona Ellis (Heythrop College, University of London); dr Weronika Juroszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach); doc. dr Katica Knezović (University of Zagreb – Croatia); dr hab. Gusztáv Kovács (Theological College of Pécs – Hungary); dr Marek Kuźnik (Uniwersytet Śląski w Katowicach); prof. dr Martin M. Lintner (Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen – Italy); ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); dr hab. Elżbieta Osewska (PWSZ w Tarnowie); dr Tamás Ragadics (University of Pécs – Hungary); dr Leokadia Szymczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach); ks. dr hab. Zbigniew Wanat (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); em. prof. dr hab. Günter Virt (Vienna University – Austria); ks. dr hab. Zbigniew Zarembski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

RECENZENCI TEKSTÓW NAUKOWYCH TOMU IV

dr hab. Antoni Bartoszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach); ks. dr Maciej Basiuk (Uniwersytet Śląski w Katowicach); dr Łucja Bieleninik (GAMUT Uni Research Health, Bergen – Norway); dr Marcin Cholewa (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); dr hab. Małgorzata Duda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); dr Joseph Balint Gabor (Heythrop College, University of London); dr István Horváth (Theological College of Pécs – Hungary); dr Weronika Juroszek (Uniwersytet Śląski w Katowicach); dr hab. Przemysław Kisiel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); dr Katica Knezović (University of Zagreb – Croatia); dr Mariola T. Kozubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach); dr Gusztáv Kovács (Theological College of Pécs – Hungary); ks. dr hab. Tomasz Kraj (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); dr hab. Małgorzata Lipowska (Uniwersytet Gdański); ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie); ks. prof. dr hab. Marian Machinek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie); ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); dr Leokadia Szymczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach); ks. dr hab. Antoni Świerczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie); dr Marek Wójtowicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

RECENZENCI TEKSTÓW NAUKOWYCH TOMU III

dr hab. Anna Barska, prof. UO (Uniwersytet Opolski); dr Bogna Bartosz (Uniwersytet Wrocławski); dr hab. Mariola Bidzan, prof. UG (Uniwersytet Gdański); prof. dr hab. Maria Braun-Gałkowska (Ignatianum, Kraków); dr hab. Dorota Czyżowska (Uniwersytet Jagielloński); dr hab. Elżbieta Dryll, prof. UW (Uniwersytet Warszawski); dr hab. Irena Dzwonkowska, prof. SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Katowice); prof. dr hab. Maria Flis (Uniwersytet Jagielloński); dr Anna Jarmołowska (Uniwersytet Gdański); dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański); dr hab. Andrzej Ładyżyński, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski); prof. dr hab. Marian Machinek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski); dr Karim Schelkens (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia); dr hab. Andrzej Słaboń, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny Kraków); dr Tomasz Stępień (Politechnika Wrocławska); dr hab. Urszula Swadźba, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski); prof. dr hab. Teresa Rostowska (Uniwersytet Gdański); dr Arkadiusz Wąsiński (Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała); dr Katarzyna Zahorodna (Politechnika Wrocławska)

RECENZENCI TEKSTÓW NAUKOWYCH TOMU II

Jan Flis (Uniw. Szczeciński), Zdzisław Kroplewski (Uniw. Szczeciński), Krzysztof Wojtkiewicz (Uniw. Szczeciński), Antoni Bartoszek (Uniw. Śląski)

RECENZENCI TEKSTÓW NAUKOWYCH TOMU I

Jan Flis (Uniw. Szczeciński), Zdzisław Kroplewski (Uniw. Szczeciński), Krzysztof Wojtkiewicz (Uniw. Szczeciński), Antoni Bartoszek (Uniw. Śląski)