O czasopiśmie

Tytułowe „forum rodziny" wskazuje na podwójną misję czasopisma: centralny punkt, miejsce na przecięciu głównych arterii komunikacyjnych oraz skład sądu właściwy do rozstrzygnięcia sprawy. Misją czasopisma jest stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących istotnych kwestii związanych z rodziną, nie pomijając zagadnień kontrowersyjnych i trudnych. Chodzi o zainicjowanie i rozwijanie debaty o najistotniejszych kwestiach dotykających rodziny, a tym samym o współpracę w urzeczywistnianiu humanistycznego ideału wspólnej troski wszystkich nauk o dobro podstawowego środowiska życia człowieka, jakim jest rodzina.

Gdy idzie o jego profil: czasopismo jest programowo otwarte na podejście maksymalnie interdyscyplinarne i integralne, gdyż właśnie takie są charakterystyczne wyznaczniki tak samej rodziny, jak i problemów z tego zakresu. Łamy pisma są otwarte dla wszystkich, którym bliska jest rodzina i problemy, z jakimi się mierzy, i którzy gotowi są podjąć nowe wyzwania stojące przed rodziną. Różne środowiska naukowe i społeczne oraz konteksty funkcjonowania rodziny w różnych krajach zasadniczo modyfikują podejście do dyskutowanych kwestii, stąd w periodyku publikowane są teksty naukowe i wyniki badań Autorów z różnych krajów i z różnych dyscyplin naukowych, które merytorycznie łączy rodzina.

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Chodzi o zainicjowanie i rozwijanie debaty o najistotniejszych kwestiach dotykających rodziny, a tym samym o współpracę w urzeczywistnianiu humanistycznego ideału wspólnej troski wszystkich nauk o dobro podstawowego środowiska życia człowieka, jakim jest rodzina.

Gdy idzie o jego profil: czasopismo jest programowo otwarte na podejście maksymalnie interdyscyplinarne i integralne, gdyż właśnie takie są charakterystyczne wyznaczniki tak samej rodziny, jak i problemów z tego zakresu. Łamy pisma są otwarte dla wszystkich, którym bliska jest rodzina i problemy, z jakimi się mierzy, i którzy gotowi są podjąć nowe wyzwania stojące przed rodziną. Różne środowiska naukowe i społeczne oraz konteksty funkcjonowania rodziny w różnych krajach zasadniczo modyfikują podejście do dyskutowanych kwestii, stąd w periodyku publikowane są teksty naukowe i wyniki badań Autorów z różnych krajów i z różnych dyscyplin naukowych, które merytorycznie łączy rodzina.