Tytułowe „forum rodziny" wskazuje na podwójną misję czasopisma: centralny punkt, miejsce na przecięciu głównych arterii komunikacyjnych oraz skład sądu właściwy do rozstrzygnięcia sprawy. Misją czasopisma jest stworzenie platformy wymiany poglądów dotyczących istotnych kwestii związanych z rodziną, nie pomijając zagadnień kontrowersyjnych i trudnych. Chodzi o zainicjowanie i rozwijanie debaty o najistotniejszych kwestiach dotykających rodziny, a tym samym o współpracę w urzeczywistnianiu humanistycznego ideału wspólnej troski wszystkich nauk o dobro podstawowego środowiska życia człowieka, jakim jest rodzina.

ISSN: 2084-1698 (Print) ISSN: 2391-9388 (Online)

         Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 

Zgłoś tekst do najbliższego numeru

2021-11-18

------------------

Temat badawczy w 2023 r to: Wsparcie rodziny

Od 16 marca 2023 r. Plenum Titulum Autorów z polskich afiliacji zapraszamy do składania artykułów, które będą opublikowane w 2024 r.

------------------  • CEEOL
  • CEJSH
  • INDEX COPERNICUS
  • ERIH PLUS
  • POL-Index

MNISW
100 (2021)

Index Copernicus
100