Zgłoś tekst do najbliższego numeru

2019-04-01

Temat badawczy w 2021 r. to: "Godzenie pracy zawodowej i życia rodzinnego"

Artykuły badające problemy rodziny, ale nie mieszczące się w głównym temacie, Redakcja przyjmuje do działu Varia jednak tylko w języku angielskim.

Redakcja „Family Forum” uprzejmie informuje, że od 26 maja 2021 r. nie przyjmuje zgłoszeń z polskich afiliacji na rok 2021. Można deponować artykuły z polskich afiliacji, ale będą one opublikowane w roku następnym (2022).