The Indeks SPICE odpowiedzią na osamotnienie w małżeństwie


Abstrakt

Słowa przysięgi małżeńskiej wyznaczają kierunek rozwoju każdego, sakramentalnego małżeństwa. Ich realizacja nie jest jednak samoczynnie, spontanicznie dziejącą się rzeczywistością, ale każdodniową pracą małżonków opartą na Bożej łasce. W codzienność małżeńską paradoksalnie mogłoby się wydawać, wpisane jest doświadczenie osamotnienia, jako kondycja negatywnie wpływająca na relację małżeńską, czy też świadcząca o jej zaburzeniu. Dobrze przeżyte, przepracowane osamotnienie prowadzi do samotności, która jest doświadczeniem pozytywnym, w którym człowiek odnajduje prawdę o sobie, świecie, swoim miejscu w nim, a także źródle i celu swojego życia. SPICE indeks jest narzędziem, które może posłużyć do konstruktywnego przepracowania osamotnienia, z którego małżonkowie wyjdą umocnieni, a ich relacja osiągnie nową jakość. SPICE wskazuje na 5 głównych sfer (duchową, fizyczną, intelektualną, komunikatywną, emocjonalną), na których bazuje każda relacja i podaje praktyczne sposoby zarządzania nią, prowadzące do jej umacniania, ukształtowania, aby realizacja słów przysięgi małżeńskiej stała się udziałem samych małżonków. Jednocześnie SPICE podnosi świadomość małżonków na ich potrzeby, uczucia, tożsamość małżeńską, także seksualną i związaną z nią umiejętność zarządzania małżeńską płodnością.


Słowa kluczowe

NaProTechnologia; SPICE indeks; samotność; osamotnienie; małżeństwo; wspólnota

Adamska I.J., Św. Teresa Benedykta od Krzyża przykładem spełnienia życia konsekrowanego, „Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich” 2 (2000), 61-82.

Baril H., SPICE. A guide to intimate marriage, In Touch Fertility Care Service, [b. m. w.] 2017.

Beck U., Beck-Gernsheim E., The normal chaos of love, London 1995.

Benedykt XVI, Encyklika Deus Caritas est, Kraków 2006.

Butler M.H. i in., Prayer as a conflict resolution ritual: Clinical implications of religious couples’ report of relationship softening, healing perspective, and change responsibility, “American Journal of Family Therapy” 30 (2002), 19-37.

Chapman G., Pory roku w małżeństwie, Warszawa 2005.

Coelho P., Na brzegu rzeki Piedry usiadłem i płakałem, Warszawa 2003.

Fincham F.D. i in., Spiritual behaviours and relationship satisfaction: a critical analysis of the role of prayer, “Journal of Social and Clinical Psychology” 27 (2008) 4, 362-388.

Franciszek Papież, Małżeństwo to uzupełnianie się różnic, Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej w bazylice św. Piotra (14 IX 2014), www.niedziela.pl/artykul/11392/Papiez-Franciszek-malzenstwo-to (1.01.2019).

Franciszek Papież, Papież znów w oknie: podpowie wam trzy słowa, Przemówienie wygłoszone do zebranych w Krakowie, pod oknem papieskim (28 VII 2016), www.kosciol.wiara.pl/doc/3338944.Papiez-znow-w-oknie-podpowiem-wam-trzy-slowa (01.01.2019).

Fromm E., Mieć czy być. Duchowe podstawy nowego społeczeństwa, Warszawa 1989.

Głaz S., Rodzina – miejsce realizacji świętości człowieka, „Rocznik Teologiczny” 1-2 (2010), 179-194.

Goleman D., Emotional Intelligence, London 2009.

Gueye C.M., Ethical Personalism, Paryż 2011.

Grzywocz K., W duchu i przyjaźni, Kraków 2017.

Hasiuk M., Wyspy skarbów i wyspy zakopanych skarbów. Samotność i osamotnienie – w pracy teatralnej twórców laboratoriów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, „Forum Oświatowe” 51 (2015) 1, 80-90.

Harley W.F., His needs, her needs, Michigan 2010.

Hildebrand D., The Nature of Love, Indiana 2009.

Hildebrand D., Miłość jako odpowiedź na wartość, tłum. W. Paluchowski, „Logos i Ethos” 37 (2014) 2, 219-259.

Hilgers T.W., An authentic language of woman’s health and fertility, An Introductory booklet for new users, Omaha 2011.

Hilgers T.W. i.in., The Creighton Model FertilityCare System, Basic Teaching Skills, Omaha 2002.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio, Wrocław 2000.

Jan Paweł II, Encyklika Dives in Misericordia, Poznań 2015.

Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, Poznań 1998.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, Warszawa 1979.

Jan Paweł II, Męczeńska krew św. Wojciecha naszym dziedzictwem, Homilia podczas Mszy św. z okazji 1000-lecia kanonizacji św. Wojciecha, (5 VI 1999), www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/podroze/pl-19990605_jp_homilia.html (13.02.2019).

Kaczmarek K., Samotność w małżeństwie, „List do Pani” 192 (2011) 3, 10-12

Kępiński A., Lęk, Warszawa 1987.

Kieniewicz P., Labirynt małżeński, Warszawa 2018.

Kopania J., Samotność metafizyczna, „Zeszyty naukowe Badań im. E. Stein”, 12 (2014), 71-89.

Konior J, Przebaczenie jest łaską i aktem wolnej woli, www.deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/art,469,nie-zatruwaj-sie-.html (17.09.2019)

Kozielecki J., Transgresyjna koncepcja człowieka, „Studia Filozoficzne” 1 (1984), 19-44.

Kupczak J., Dar i komunia, Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006.

Lambert N.M. i in., Motivating Change in Relationships: Can Prayer Increase Forgiveness?, “Psychological Science” 20 (2009) nr 10, 1-7.

Merton T., Nikt nie jest samotną wyspą, tłum. M. Morstin-Górska, Poznań 1997.

Merton T., Nowy posiew kontemplacji, tłum. L. Zielińska, Bydgoszcz 1999.

Muller G., Kongres “Ewangelizacja małżeństwa i rodziny”, www.radiomaryja.pl/multimedia/kongres-ewangelia-malzenstwa-i-rodziny-wyklad-ks-kard-gerharda-mullera/ (24.07.2018).

Nouwen H., Przekroczyć siebie, Poznań 2000.

Pieper J., Faith, love, hope, San Francisco 1997.

Rembowski J., Samotność, Gdańsk 1992.

Rilke R.M., Samotność i bliskość, Poezje, Warszawa 1999.

Słomka J., Pokarm i ofiara. Refleksja eucharystyczna wczesnych Ojców greckich, Łódź 2000.

Soulsby L.K., Bennett K.M., When two become one: exploring identity in marriage and cohabitation, “Journal of Family Issues” 1 (2015) 23, 2-23.

Szewczyk W., Dlaczego zgubiliśmy w miłości to co najważniejsze, „Fides et Ratio” 3 (2010) 3, 62-66.

Szymanowska J., Nasz dom już nie jest taki sam – poczucie osamotnienia w rodzinie osieroconej, „Studia nad rodziną UKSW” 37 (2015) 2, 271-288.

Warchoł P., Zbawczy wymiar samotności oraz jej konsekwencje dla chrześcijanina, „Zeszyty naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein”, 12 (2014), 38-43.

West C., Eros i agape. Miłość, która daje szczęście, Kraków 2011.

West C., Teologia ciała dla początkujących, Warszawa 2009.

West C., Theology of the body explained, Boston 2003.

Whitworth L. i in., Coaching koaktywny, Warszawa 2010.

Zalewska S., Relacje pomiędzy małżonkami po odejściu dzieci z domu. Warszawa 2002.

Zawada M., Samotność, www.mzawada.usermd.net/2015/02/08/samotnosc/ (05.02.2018).

Pobierz

Opublikowane : 2020-02-27


Szturomska-Józwik, L. (2020). The Indeks SPICE odpowiedzią na osamotnienie w małżeństwie. Family Forum, 9, 91-111. https://doi.org/10.25167/FF/1251

Lena Szturomska-Józwik  lena.szturomska@gmail.com
UWM WT Olsztyn  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0