Does the Culture of Honor do well in Poland?

A Replication Study on the Culture of Honor while Accounting For Gender Role Differences.


Abstrakt

This paper deals with the issue of honor culture in Poland. In a traditional honor culture, honorable men should be sensitive to situations where their honor is defiled. They should also be ready to defend their good name (Cohen and Nisbett, 1997), even if it means using violence. In such a culture women cannot actively defend their honor. The authors checked the gender role differences (both in actor and observer perspective) in attitudes towards honorable behaviors.

The paper presents two experiments, analyzed with repeated ANOVA measures. In the first study, which is a replication of the research conducted by Szmajke (1999), men and women (N=156) evaluated a letter written by an "honorable" killer and a "dishonorable" thief (in two gender versions). The second study (N=146) replicated the results of the first one.The results confirm the traditional concept of the culture of honor as a permission for aggression used by men to defend their good name, in the eyes of both women and men. The use of violence by women in an analogues situation is evaluated negatively by both genders. Results shows that the general gender roles in Polish culture of honor keeps men as active user of violence to respond for the provacation. Women are not allowed to active violent defend of their honor.


Boziewicz, W.,Polski kodeks honorowy, Warszawa 1990.

Buss, D. M. & Schmitt, D. P. (1993). Sexual strategies theory: an evolutionary perspective on human mating. Psychological Review, 100(2), 204.

Cohen, D., Nisbett, R. E., Bowdle, B. F., & Schwartz, N., Insult, aggression, and the southern culture of honor: An “experimental ethnography.” “Journal of Personality and Social Psychology”, 1996, 70, 945-960.

Drwal, R. Ł., & Wilczyńska, J. T., Opracowanie kwestionariusza aprobaty społecznej (KAS). W: RŁ Drwal (red.), Adaptacja kwestionariuszy osobowości, Warszawa, 1995, 57-66.

Eagly, A. H., & Wood, W., The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles “American Psychologist”, 1995, 54(6), 408–423. http://doi.org/10.1037/0003-066X.54.6.408

Guerra, V. M., Gouveia, V. V., de CR Araújo, R., de Andrade, J. M., & Gaudêncio, C. A., H onor S cale: evidence on construct validity, “Journal of Applied Social Psychology”, 2013, 43(6), 1273-1280.

Kowalczuk, K., Polacy o bezpieczeństwie w kraju i w miejscu zamieszkania. Raport CBOS 65/2015. Warszawa, 2015, 2353-5822.

Krys, K., Xing, C., Zelenski, J. M., Capaldi, C. A., Lin, Z., & Wojciszke, B., Punches or punchlines? Honor, face, and dignity cultures encourage different reactions to provocation “HUMOR” 2015, 30(3). https://doi.org/10.1515/humor-2016-0087

Kuczyńska, A., Inwentarz Do Oceny Płci Psychologicznej (IPP). Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa, 1992, 5.

MacKenzie, S. B., & Podsakoff, P. M., Common method bias in marketing: causes, mechanisms, and procedural remedies ,“Journal of retailing”, 2012, 88(4), 542-555.

Shackelford, T. K., An evolutionary psychological perspective on cultures of honor, “Evolutionary Psychology”,2005, 3, 381-391.

Szmajke, A., Teksańczycy bez winchesterów. Przejawy kultury honoru w mentalności młodych Polaków: Czy kultura sportu jest enklawą kultury honoru? „Kolokwia Psychologiczne”, 1999, 7, 223-252.

Szmajke, A. Bąk,P. & Adamus, E., Relikty kultury honoru w mentalności Polaków, „Czasopismo Psychologiczne”, 2004 10(1), 7-21.

Wiszowaty, M., Historia i zasady postępowania honorowego na przykładzie polskich kodeksów honorowych. "Disputatio", 2009, 9, 9-29.

Zimbardo, P.G. & Coulombe, N.S., Gdzie ci mężczyźni?, Warszawa, 2015.


Opublikowane : 2020-02-27


Zdybek, P., & Walczak, R. (2020). Does the Culture of Honor do well in Poland?. Family Forum, 9, 113-130. https://doi.org/10.25167/FF/1289

Przemysław Marcin Zdybek  pzdybek@uni.opole.pl
Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego  Polska
Radosław B. Walczak 
Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6787-7673


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Autor przenosi prawa autorskie na Redakcję „Family Forum”. Autor zostaje też poinformowany, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Family Forum” są chronione prawem autorskim, a przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji. Obydwa fakty Autor potwierdza, podpisując "Oświadczenie", w którym zawarte są te informacje.