Kobieta matka vs. kobieta-nie-matka


Abstrakt

Podjęta w publikacji problematyka została usytuowana w metodologii jakościowej. Celem badań było poznanie refleksji kobiet na temat macierzyństwa i bezdzietności. Główny problem badawczy zawierał się w pytaniu: Czy i jakie argumenty mają bezdzietne kobiety obalające tezę, że macierzyństwo jest spełnieniem dla kobiety i najlepszym kapitałem na przyszłość? W badaniu zastosowano wywiad indywidualny pogłębiony.
Wyniki badań dowiodły, że dla kobiet bezdzietnych nie z własnego wyboru, macierzyństwo jest rzeczywiście spełnieniem i kapitałem na przyszłość. W pełni zgadzają się walorami macierzyństwa wskazanymi przez kobiety funkcjonujące w roli społecznej matki (dzięki dzieciom doświadcza się wiele radości, na starość czy w czasie choroby człowiek ma oparcie w dzieciach, człowiek nigdy nie będzie sam, dzieci dają poczucie sensu życia), i podobnie jak one postrzegają bezdzietne życie. Inny pogląd na temat życia „wolnego od dziecka” prezentują kobiety zamierzenie bezdzietne.


Słowa kluczowe

kobieta; matka; macierzyństwo; dobrowolna bezdzietność; niezamierzona bezdzietność

Bee, H. & Boyd, D. 2008. Psychologia rozwoju człowieka, tłum. J. Gilewicz, A. Wojciechowski, Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.

Budrowska, B. 2004. Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Wrocław: Wydawnictwo Funna.

Cudak, S. 2008. Kobieta-matka i jej rola w rodzinie. W D. Ruszkiewicz & S. Cudak (red.), Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym społeczeństwie. Kielce: Drukarnia Karad, 19–26.

Dąbrowska-Caban Z. 2001. Nietypowe związki małżeńskie w Polsce. Doniesienia badawcze. W H. Cudak & H. Marzec (red.), Współczesna rodzina polska. Jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 222–228.

Duda, M. O bezdzietności słów kilka. Dostępne pod adresem: www.bc.upjp2.edu.pl (Dostęp: 6 października 2020 r.), 565–576.

Gajda, J. 1987. Samotność i kultura. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Gawlina, Z. 2003. Macierzyństwo jako wartość w kontekście przemian społecznych. Rocznik Socjologii Rodziny, XV.

Garncarek, E. 2017. Podejmowanie decyzji o dobrowolnej bezdzietności w kontekście jakości relacji małżeńskiej. Dyskursy Młodych Andragogów, 18, 377–387.

Garncarek, E. 2014. Dobrowolna bezdzietność a przemiany tożsamości płci współczesnych kobiet i mężczyzn. Acta Universitatis Lodzienes. Folia Sociologia, 51, 97–116.

Julia, D. 2000. Słownik filozofii, tłum. K. Jarosz, Katowice: Wydawnictwo „Książnica”.

Kalus, A. & Szymańska, J. 2018. Psychologiczne korelaty oceny rodziny u małżonków niepodejmujących ról rodzicielskich w okresie wczesnej dorosłości. Psychological Jornual, 24, 563–572.

Kijowska, I.M. 2011. Chory w rodzinie – dezorganizacja czy reorganizacja funkcjonowania systemu rodzinnego? W I. M. Kijowska & M. Przybysz-Zaremba (red.), Rodzina. Wybrane wymiary środowiska wychowawczego dziecka. Elbląg: Wydawnictwo PWSZ,101–115.

Kocik, L. 2002, Wzory małżeństwa i rodziny. Od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o.o.

Maciarz, A. 2004. Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Mariański, J. 1990. W poszukiwaniu sensu życia. Szkice socjologiczno-pastoralne. Lublin: Wydawnictwo Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Pilch, T. & Bauman, Z. 2001. Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Rogala, S. 1996. Pieniądze w procesie wychowania dzieci. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Slany, K. 2002. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.

Świerczek, A. & Kocik, L. 2017. Cień Wieży Babel. Obraz rodziny w ponowoczesności. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

Teresińska, M. 1997. Pokolenie zwane DINKS [Online]. Dostępne pod adresem: http://archiwum.polityka.pl/art/pokolenie-zwane-dinks,413891.html (Dostęp: 17 maja 2018 r.)

Wąsiński, A. 2018. Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego. Perspektywa pedagogiczno-antropologiczna. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pobierz

Opublikowane : 2021-01-13


Ruszkiewicz, D. (2021). Kobieta matka vs. kobieta-nie-matka. Family Forum, 10, 159-178. https://doi.org/10.25167/FF/1940

Dorota Alina Ruszkiewicz  d.ruszkiewicz@unipt.pl
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim  Polska
http://orcid.org/0000-0001-5687-3749


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0