Duszpasterstwo par kohabitujących – propozycje dla obecnej sytuacji w Polsce


Abstrakt

Kohabitacja przedmałżeńska w Polsce, mimo iż nadal nie jest tak powszechnie praktykowana i akceptowana jak w wielu krajach zachodnich, staje się bardziej atrakcyjną formą bycia w związku (intymnym) dla coraz większej liczby młodych Polaków. Ten stan rzeczy – pomimo wyraźnych zmian w podejściu do par kohabitujących zaproponowanych przez papieża Franciszka w encyklice Amoris Laetitia – nie jest w pełni zrozumiany przez Kościół katolicki w Polsce. Przygotowanie 11-stronicowego dokumentu zawierającego ogólne wytyczne do stosowania encykliki zajęły Episkopatowi Polski ponad dwa lata. Jak dotąd nie zaproponowano również propozycji programu formacyjnego (na poziomie diecezji czy metropolii), który oferowałby konkretną pomoc w przygotowaniu par kohabitujących pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa. W tym artykule autorka koncentruje się na najnowszych badaniach empirycznych dotyczących jakości związków kohabitacyjnych (przed i po zawarciu małżeństwa), a także na nowym kierunku w postępowaniu z parami, które żyją w tzw. nieregularnych sytuacjach, wyznaczonym przez papieża Franciszka. Opierając się na tych dwóch perspektywach, przedstawia kilka sugestii, jak podchodzić do par kohabitujących w kontekście przygotowania małżeńskiego w sposób pastoralnie przyjazny, a jednocześnie skuteczny i realistyczny.


Słowa kluczowe

kohabitacja Polska duszpasterstwo przygotowanie do małżeństwa papież Franciszek

Ambert, A.M. 2005. Divorce: Facts, Causes, and Consequences. Contemporary Family Trends, 1–36.

Archdiocese of Malta. Criteria for the Application of Chapter VIII of Amoris Laetitia. http://ms.maltadiocese.org/WEBSITE/2017/PRESS%20RELEASES/Norms­%­20­for­%20the%20Application%20of%20Chapter%20VIII%20of%2AL.pdf (30.11.2017).

Archdiocese of Portland. Pastoral Guidelines for Implementing Amoris Laetitia. https://gallery.mailchimp.com/6a9ef14783441a71bc1aa94/les/1eb532d5-2bd7-414f-9c26-1273348fb09a/AL_Guidelines_with_Letter_050417.pdf (30.11.2017).

Axinn, W.G., J.S. Barber. 1997. Living Arrangements and Family Formation Attitudes in Early Adulthood. Journal of Marriage and Family 59, no. 3, 595–611.

Baxter, J. 2005. To Marry or Not to Marry Marital Status and the Household Division of Labor. Journal of Family Issues 26, no. 3, 300–321.

Boyle, J. 2006 . The Truth Will Set You Free, Preparing Cohabiting Couples for Marriage. Faith Magazine, September, 32–35.

Bumpass, L., H.H. Lu. 2000. Trends in Cohabitation and Implications for Children in Family Contexts in the United States. Population Studies 54, no. 1, 29–41.

Braun-Gałkowska, M. 2008. Psychologia domowa [Domestic Psychology]. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Braun-Gałkowska, M. 2009. Zaprosili także Jezusa. Konferencje przedmałżeńskie [They Invited Jesus as Well. Premarital Conferences]. Lublin: Gaudium.

Brown, S.L., L.A. Sanchez, S.L. Nock, J.D. Wright. 2006. Links Between Premarital Cohabitation and Subsequent Marital Quality, Stability, and Divorce: A Comparison of Covenant Versus Standard Marriages. Social Science Research 35, no. 2, 454–470.

Brown, S.L., A. Booth. 1996. Cohabitation Versus Marriage: A Comparison of Relationship Quality. Journal of Marriage and the Family 58, 668–678.

Catechism of the Catholic Church [CCC], 1993. http://www.vatican.va/archive/ENG­0015­/­_INDEX.HTM (10.05.2017).

CBOS. 2013. Polacy o rozwodach [Polish People About Divorce]. Report, Warszawa, March, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_036_13.PDF (21.01.­2017).

Code of Canon Law of the Catholic Church [CIC], 1983. http://www.vatican.va/archive/ENG1104/_INDEX.HTM (10.05.2017).

Cohan, C.L., S. Kleinbaum. 2002. Toward a Greater Understanding of the Cohabitation Effect: Premarital Cohabitation and Marital Communication. Journal of Marriage and Family 64, no. 1, 180–192.

Cherlin, A.J. 2010. The Marriage-Go-Round: The State of Marriage and the Family in America Today. New York: Vintage.

Cwiek, W. 2002. Konkubinat [Concubinage]. Warszawa: C.H. Beck.

De Bisschoppenconferentie van Belgie. 2017. Bisschoppen Schrijven Pastorale Brief over Huwelijkspastoraal. 24 May. https://www.kerknet.be/pastoralebrief­amo­ris­lae­ti­tia (7.02.2017).

Department of Health and Human Services. 2002. “Cohabitation, Marriage, Divorce, and Remarriage in the United States”. Vital and Health Statistics 23, no. 22. https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_23/sr23_022.pdf (20.05.2017).

Duch, E., A. Titkow. 2004. “The Polish Family: Always an Institution?”, Families in Western Europe, Contemporary Perspectives in Family Research. Vol. 5, ed. M. Robila (Emerald Group Publishing Limited), 69–85.

Dourleijn, E., A.C. Liefbroer. 2006. “Unmarried Cohabitation and Union Stability: Testing the Role of Diffusion Using Data From 16 European Countries”. Demography 43, no. 2, 203–221. http://www.suz.uzh.ch/dam/jcr:00000000-5971-7075-ffff-ffffbfcb8888/Liefbroer_NEL.pdf (20.05.2017).

Dush, C.M.K., C.L. Cohan, P.R. Amato. 2003. “The Relationship Between Cohabitation and Marital Quality and Stability: Change Across Cohorts?”, Journal of Marriage and Family 65, no. 3, 539–549.

Francis. 2016. Post-Synodal Encyclical Letter on Love in the Family: Amoris Laetitia, 19 March. https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_ex­hor­ta­tions/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amo­ris-lae­ti­tia_en.pdf (May 11, 2017).

Gavin, F. 2004. Pastoral Care in Marriage Preparation (Can. 1063): History, Analysis of the Norm and Its Implementation by Some Particular Churches, Rome: Gregorian University Press.

Giza-Poleszczuk, A. 2002. “Rodzina i system rodzinny” [Family and Family System]. In: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, ed. M. Marody, 272–301. Warszawa: Scholar.

GUS. 2013. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2012 roku [Basic Information about Demographical Developments in Poland until 2012]. Warszawa, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem­_­pl­_do_2012.pdf (21.01.2017).

Hayward, J., G. Brandon. 2011. “Cohabitation: An Alternative to Marriage?”, Jubilee Centre, http://www.jubilee-centre.org/wp-content/uploads/2011/06/Cohabitation-AlternativeToMarriage.pdf (11.05. 2017).

Heuveline, P., J.M. Timberlake. 2004. “The Role of Cohabitation in Family Formation: The United States in Comparative Perspective”. Journal of Marriage and Family 66, no. 5, 1214–1230.

Jakubowski, T. 2000. “Dojrzałość do małżeństwa – wybór współmałżonka” [Maturity to Marriage – Choosing the Spouse]. Katecheta 3, 22–27.

John Paul II. 1982. Apostolic Exhortation on the Role of the Christian Family in the Modern World: Familiaris Consortio, 22 November 1981. AAS 74, 81–191. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ en/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html (3.05.2017).

Jose, A., K. Oleary, A. Moyer. 2010. “Does Premarital Cohabitation Predict Subsequent Marital Stability and Marital Quality? A Meta-Analysis”. Journal of Marriage and Family 72, no. 1, 105–116.

Kalmijn, M. 2007. “Explaining Cross-National Differences in Marriage, Cohabitation, and Divorce in Europe, 1990–2000”. Population Studies 61, no. 3, 243–263.

Kiernan, K. 2004. “Changing European Families: Trends and Issues”. The Blackwell Companion to the Sociology of Families, ed. S.J. Treas, M. Richards, 17–33. Malden: Blackwell.

Knieps-Port le Roi, T. 2012. Catholic Marriage Preparation Survey 2010: Some Observations, Reflections, and Recommendations from a Theological and Pastoral Perspective”. Report, September. https://www.catholicfamily.org.uk/wp-content/uploads/2014/02/catholic-marriage-preparation-survey-2010.pdf (12.05.2017).

Knieps-Porte Le Roi, T., L. Coleman. 2012. Catholic Marriage Preparation Survey, Reports and Recommendations. Report, October. http://www.cbcew.org.uk/CBCEW-Home/Departments/Christian-Responsibility-and-Citizenship/Marriage-and-Family-Life/Marriage/Preparation (23.05.2017).

Konferencja Episkopatu Polski. 2018. [Polish Catholic Bishops Conference]. Wytyczne Pastoralne KEP do adhortacji “Amoris Laetitia” [Pastoral Guidelines for Implementing Amoris Laetitia]. June. https://ekai.pl/dokumenty/wytyczne-pastoralne-do-adhortacji-amoris-laetitia/ (20.11.2018).

Konferencja Episkopatu Polski. 2009. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie [Serving the Truth on Marriage and Family]. Warszawa, http://www.duszpasterstworodzin.gniezno.opoka.org.pl/upload/files/dokumenty_kosciola/sluzyc_prawdzie.pdf (6.10.2017).

Konferencja Episkopatu Polski. 2003. Dyrektorium duszpasterstwa rodzin [Directory of the Polish Episcopate]. Warszawa: VITA FAMILIAE, http://www.kodr.pl/upload/file/PDF/DYREKTORIUM%20do%202%20kor.pdf (18.05.2017).

Kwak, A. 2005. Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja [Family in the Age of Change. Marriage and Cohabitation]. Warszawa: Zak.

Le Bourdais, C., É. Lapierre-Adamcyk. 2004. “Changes in Conjugal Life in Canada: Is Cohabitation Progressively Replacing Marriage?”, Journal of Marriage and Family 66, no. 4, 929–942.

Lichter, D.T., Z. Qian. 2008. “Serial Cohabitation and the Marital Life Course.” Journal of Marriage and Family 70, no. 4, 861–878.

Manning, W.D., J.A. Cohen. 2012. “Premarital Cohabitation and Marital Dissolution: An Examination of Recent Marriages”. Journal of Marriage and Family 74, no. 2, 377–387.

Manning, W.D., S. Brown. 2006. “Children’s Economic Well-Being in Married and Cohabiting Parent Families”. Journal of Marriage and Family 68, no. 2, 345–362.

Markey, B. 2000. Cohabitation: Response Over Reaction, November, http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?id=3298 (24.05.2017).

Markman, H.J., G.K. Rhoades, S.M. Stanley, E.P. Ragan, S.W. Whitton. 2010. “The Premarital Communication Roots of Marital Distress and Divorce: The First Five Years of Marriage”. Journal of Family Psychology 24, no. 3, 289–298.

Matysiak, A. 2009. “Is Poland Really Immune to the Spread of Cohabitation”. Demographic Research 21, no. 8, 215–234. https://www.demographic-research.org/volumes/vol21/8/21-8.pdf (11.01.2017).

Markey, B. 2000. Cohabitation: Response Over Reaction. November, http://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?id=3298 (24.05.2017).

Mynarska, M., L. Bernardi. 2007. “Meanings and Attitudes Attached to Cohabitation in Poland”. Demographic Research 16, no. 17, 519–554.

Mynarska, M., A. Matysiak. 2010. Diffusion of Cohabitation in Poland. Working Paper, Institute of Statistics and Demography, Warsaw School of Economics, https://ideas.repec.org/p/isd/wpaper/19.html (22.05.2017).

National Conference of Catholic Bishops. 1999. Marriage Preparation and Cohabiting Couples: An Information Report on New Realities and Pastoral Practices. Washington, D.C., http://www.usccb.org/issues-and-action/mar­riage-and-family/marriage/marriage-preparation/cohabiting.cfm (2.05.2017).

Newcomb, M.D., P.M. Bentler. 1980. “Assessment of Personality and Demographic Aspects of Cohabitation and Marital Success”. Journal of Personality Assessment 44, no. 1, 11–24.

Plopa, M. 2006. Więzi w małżeństwie i rodzinie [Relationships in Marriage and Family]. Kraków: Impuls.

Raley, R.K, E. Wildsmith. 2004. “Cohabitation and Children’s Family Instability”. Journal of Marriage and Family 66, no. 1, 210–219.

Sock, P., L. Casper, J. Wyse. 2008. Nonmarital Cohabitation: Current Knowledge and Future Directions for Research. Report 08-648, July, http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf/rr08-648.pdf (14.05.2017).

Rhoades, G.K., S.M. Stanley, H.J. Markman. 2012. “The Impact of the Transition to Cohabitation on Relationship Functioning: Cross-Sectional and Longitudinal Findings”. Journal of Family Psychology 26, no. 3, 348–358.

Slany, K. 2002. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie [Alternative Forms of Married and Family Life in the Postmodern World]. Kraków: NOMOS.

Slany, K. 1990. „Związki konsensualne – nowa forma małżeństw” [Cohabiting Unions – A New Form of Marriage]. Problemy Rodziny, no. 3, 28–32.

Slany, K., K. Baszarkiewicz. 2004. „Socjodemograficzny obraz związków partnerskich w Polsce” [Socio-demographic Picture of Partnership Unions in Poland]. Małżeństwo i Rodzina 4, no. 12, 11–16.

Slany, K., K. Kluzowa. 2004. „Rodzina polska w świetle wyników NSP 2002” [Polish Family According to National Census 2002]. Studia Socjologiczne 1, 47–63.

Slany, K., M. Slusarczyk. 2007. “O wspólnym mieszkaniu przed ślubem” [About Living Together Before Marriage]. Teofil 2, no. 26, 137–148. http://www.teofil.dominikanie.pl/ addons/default/modules/wydanie/uploads/pdf/article_240_1349875820.pdf (10.01.2017).

Smart, C., P. Stevens. 2000. Cohabitation Breakdown. London: Family Policy Studies Centre.

Soons, J.P.M., M. Kalmijn. 2009. “Is Marriage More Than Cohabitation? Well-Being Differences in 30 European Countries”. Journal of Marriage and Family 71, no. 5, 1141–1157.

Stanley, S.M., G.K. Rhoades, P.R. Amato, H.J. Markman, C.A. Johnson. 2010. “The Timing of Cohabitation and Engagement: Impact on First and Second Marriages”. Journal of Marriage and Family 72, no. 4, 906–918.

Stanley, S.M., G.K. Rhoades, S.W. Whitton. 2010. “Commitment: Functions, Formation, and the Securing of Romantic Attachment”. Journal of Family Theory & Review 2, no. 4, 243–257.

Stanley, S.M., G.H. Kline, H.J. Markman. 2005. The Inertia Hypothesis: Sliding Vs. Deciding in the Development of Risk for Couples in Marriage. Paper prepared for the: Cohabitation: Advancing Theory and Research. Bowling Green State University.

Stanley, S.M., H. Markman, N.H. Jenkins, S.L. Blumberg, C. Whiteley. 2004. 12 Hours to a Great Marriage: A Step-by-step Guide for Making Love Last. San Francisco: Jossey-Bass.

Stanley, S.M., S.W. Whitton, H.J. Markman. 2004. “Maybe I Do – Interpersonal Commitment and Premarital or Nonmarital Cohabitation”. Journal of Family Issues 25, no. 4, 496–519.

Stanley, S.M. 2002. “What Is It with Men and Commitment, Anyway?” Keynote Address to the 6th Annual Smart Marriages Conference. Washington DC.

Stafford, L., S.L. Kline, C.T. Rankin. 2004. “Married Individuals, Cohabiters, and Cohabiters Who Marry: A Longitudinal Study of Relational and Individual Well-being”. Journal of Social and Personal Relationships 21, no. 2,231–248.

Synod of Bishops. 2014. Relatio Synodi. III Extraordinary General Assembly, 18 October. http:www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc­_­2014­10­18_relatio-synodi-familia_en.html (10.05.2017).

Synod of Bishops. 2015. Relatio Finalis. XIV Ordinary General Assembly, 24 October. http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc­_­2015­10­26_relazione-finale-xiv-assemblea_en.html (11.05. 2017).

Szukalski, P. 2018. “Małżeństwa wyznaniowe i ich regionalne zróżnicowanie, Demografia i Gerontologia Społeczna” [Religious marriages and their regional diversity, Demography and Social Gerontology]. Biuletyn Informacyjny, No 5. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/han­dle­/­11­0­89/25123/2018-05%20Małżeństwa%20wyznaniowe.pdf?sequen­ce=­1&­is­Allowed=y, (10.07.2018).

Teachman, J. 2003. “Premarital Sex, Premarital Cohabitation, and the Rise of Subsequent Marital Dissolution Among Women”. Journal of Marriage and Family 65, no. 2, 444–455.

Teachman, J.D., K. Polonko. 1990. “Cohabitation and Marital Stability in the United States”. Social Forces 69, 207–220.

Toranski, B. 2002. „Rodzina w zagrożeniu. Raport o sytuacji demograficznej Polski” [The Family in Danger. Report about Demographic Situation of Poland]. Rzeczpospolita, June 28.

The Pontifical Council for the Family. 2000. Family, Marriage and “De Facto” Unions, 26 July, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20001109_de-facto-unions_en.html (10.05.2017).

Wilk, P. 2013. „Ludzie bez wtyczki” [People without a Plug]. Tygodnik Powszechny 8, February 18, https://www.tygodnikpowszechny.pl/ludzie-bez-wtyczki­-­18673 (19.05.2017).

Willetts, M.C. 2006. “Union Quality Comparisons Between Long-Term Heterosexual Cohabitation and Legal Marriage”. Journal of Family Issues 27, no. 1, 110–127.

Woods, L.N., R.E. Emery. 2002. “The Cohabitation Effect on Divorce: Causation or Selection?”, Journal of Divorce and Remarriage 37, 102–122.

Wu, Z. 2000. Cohabitation, An Alternative Form of Family Living. Ontario: Oxford University Press.

Opublikowane : 2019-01-09


Ukleja, A. (2019). Duszpasterstwo par kohabitujących – propozycje dla obecnej sytuacji w Polsce. Family Forum, 8, 173-196. https://doi.org/10.25167/FF/2018/173-196

Agnieszka Anna Ukleja 
Katholieke Universiteit Leuven  Holandia

Born and raised in Poland. She received her BA in Family Studies at Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw (2006) and MA (2007) and Advanced MA (2008) at KU Leuven in Belgium. In 2013 she worked as a personal assistant of a Polish MP and in 2014 as a press officer at the European Parliament. She has recently (October 2017) received a PhD in Theology at KU Leuven. Her doctoral project explored the possible connectedness between the social phenomenon of premarital cohabitation in Poland, theology and pastoral practice. Currently she works as a teacher of Catholic Religion.
CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0