Zastosowanie metod badań jakościowych w analizach rodzin osób bezrobotnychAbstrakt

Family – as each social phenomenon – is for researchers a methodological challenge, which means answering the questions: How to investigate family? Which methods to use? And how to achieve research goals? Among many realized research projects in pedagogy, family sciences, sociology and social anthropology, the paper proposes application of qualitative research methodology in family studies based on constructivist assumptions. Benefits and cost of such research made through observation, interviews, documents analysis will be the subject of interest in the article based on a case study made by the author. The paper is not the whole analysis of qualitative research methods due to many textbooks and papers concerning such topics. The aim of the paper is to present possibilities of using qualitative methodology in family research.


Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.
Benedict R., Wzory kultury, Warszawa 1999.
Berger P., Luckamanns T., Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1988.
Norman D.K., Yvonna L.S., Metody badań jakościowych, t. 1–2, Warszawa 2010.
Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Warszawa, 2011.
Flick U., Projektowanie badania jakościowego, Warszawa 2011.
Frankfurt-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
Geisler R., Przebudzeni beneficjenci projektu „Odziedzicz pracę”, Rybnik 2007.
Geisler R., Nowe twarze – nowe życie – nowa społeczność. Projekt „Odziedzicz pracę” dobrą praktyką? Rybnik 2008.
Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.
Mayntz R., Holm K., Huebner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985.
Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych, Teoria ugruntowana. Warszawa 2000.
Krasnodębski Z., Od transcendentalizmu ku hermeneutyce, Warszawa 1987.
Malinowski B., Argonauci Zachodniego Pacyfiku, Warszawa 2006.
Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000.
Radcliffe-Brown A.R., Wyspiarze z Andamanów. Studia z antropologii społecznej, Kęty 2006.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej. Warszawa 2002.
Zybertowicz A., Konstruktywizm jako orientacja metodologiczna w badaniach społecznych, Kultura i historia 1 (2001).
Pobierz

Opublikowane : 2019-04-25


Geisler, R. (2019). Zastosowanie metod badań jakościowych w analizach rodzin osób bezrobotnych. Family Forum, 3, 41-54. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/886

Robert Geisler  FamilyForumOpole@gmail.com
Uniwersytet Opolski  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0