Prężność psychiczna przyszłych matek oraz kolejność ciąży jako moderatory budowania więzi z nienarodzonym jeszcze dzieckiemAbstrakt

Resilience understood as mental strength and resourcefulness of life is also important during pregnancy, childbirth and the postpartum period. The level of resilience can decide how the expectant mother will perceive the process of pregnancy, childbirth and all difficulties related to this time and thereby establish bond with her child. This bond is formed during the prenatal period and is extremely important for the proper development, as the quality of attachment in pregnancy is related to the quality of attachment after childbirth.
The aim of this study is to analyse the relationship of psychological resilience of mothers and their sense of bond with the unborn child, taking into account three variables, significant for the perception of pregnancy and building the mother-child attachment during this period: the order of pregnancy (first or subsequent), experiencing difficulties with conceiving and the level of perceived support from a partner and other loved ones.
The study involved 89 women in the third trimester of pregnancy. 73% of the first pregnancy, while 27% of the subsequent (second or third) pregnancy. 24.5% of women surveyed by us experienced trouble with conceiving. The women completed the questionnaire Maternal-Fetal Attachment Scale and the Scale of Resilience, as well as a questionnaire about the course of the current pregnancy, the subjective sense of support from loved ones and a personal sense of preparation for the impending birth.
Results: Resilience proved to be a significant factor in creating a bond with the unborn child, but different aspects of it have proven to be important for women who are pregnant for the first and subsequent time. The feeling of support from loved ones is important in mother-fetal attachment, however solely for women in their first, not second or third pregnancy. In addition, women who have experienced difficulty with conceiving, compared with women who did not experience such difficulties, developed more intense attachment with their yet unborn child and created stronger mental representation of the child. The results of the study revealed a different psychological experience of pregnancy, depending on whether it is first or subsequent, as well as the necessity of taking into account the history of any difficulties with conceiving in the analysis of the mother-fetal attachment.


1. Bielawska-Batorowicz E. (1987). Ciąża i poród w świetle badań psychologicznych. Przegląd Psychologiczny; 30 (3): 680–693.
2. Lichtenberg-Kokoszka E. (2008). Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym. Kraków.
3. Bogucka G., Pietrzak B., Marianowski L. (1996). Sposoby radzenia sobie z sytuacją trudną u pacjentek oddziału patologii ciąży. W: Z. Słomko, G. Brębowicz, J. Gadzinowski i in. (red.) Kliniczna perinatologia i ginekologia. Suplement XIII, Poród Naturalny. Tychy: 174–177.
4. Bieleninik Ł., Preis J., Bidzan M., (2010). Uwarunkowanie więzi emocjonalnej z dzieckiem w okresie prenatalnym w ciążach wielopłodowych i pojedynczych. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia; 3 (3): 223–231.
5. Bielawska-Batorowicz E., Siddiqui A. (2008). A study of prenatal attachment with Polish and Swedish expectant mother. Journal of Reproductive and Infant Psychology; 36 (4): 373–384.
6. Salisbury A., Law K., Ladasse L., Lester B. (2003). Maternal-fetal attachment. Journal of the American Medical Association, 289 (13): 1707.
7. Bielawska-Batorowicz E. (2006). Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice.
8. Bidzan M., Bieleninik Ł., Zdolska A., Salwach D. (2009). Bond with a child in the prenatal period in case of prematurely born children. W: K. Turowski (red.) Wellness and success, t. 3, Lublin: 35–54.
9. Bielawska-Batorowicz E. (1995). Determinanty spostrzegania dziecka przez rodziców w okresie poporodowym. Łódź.
10. Sjörgen B., Edman G., Widsröm A.M., Mathiessen A.S., Uvnäs-Moberg K. (2004). Maternal foetal attachment and personality during first pregnancy. Journal of Reproductive and Infant Psychology; 22: 57–69.
11. Siddiqui A., Hagglof B., Eisemann M. (1999). An exploration of prenatal attachment in Swedish expectant women. Journal of Reproductive and Infant Psychology; 17 (4): 369–380.
12. Mercer R.T., Ferketich S.L., (1990). Predictors of parental attachment during early parenthood. Journal of Advanced Nursing; 15: 268–280.
13. Mercer R.T., Ferketich S., May K., DeJoseph J., Sollid D. (1988). Further exploration of maternal and paternal attachment. Research in Nursing and Health; 11: 83–95.
14. Ogińska-Bulik N. (2011). Rola prężności psychicznej w przystosowaniu się kobiet do choroby nowotworowej. Psychoonkologia; 1:1–10.
15. Izdebski P., Suprynowicz M. (2011). Rozwój pourazowy a prężność. Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy Nauki o Edukacji; 5.
16. Block J., Kremen A.M. (1996). IQ and Ego-Resiliency: conceptual and empirical connections and separateness. Journal of Personality and Social Psychology; 70: 349–361.
17. Borys B. (2010). Zasoby zdrowotne w psychice człowieka. Forum Medycyny Rodzinnej; 4 (1): 44–52.
18. Kilmer R.P., Tedeshi R.G. (2005). Assessing strengths, resilience, and growth to guide clinical interventions. Professional Psychology. Research and Practice; 36 (3): 230–237.
19. Hall J.S., Reich J. W., Zautra A.J. (2010). Handbook of adult resilience. New York.
20. Sygulla K., Smędowski A., Szatan A., Michalak A. (2009). Potrzeby i oczekiwania kobiet ciężarnych dotyczące opieki okołoporodowej – czy trudno je spełnić? Problemy Medycyny Rodzinnej; 11 (4): 30–36.
21. Lepiarz A. (2010). Zmiany psychiczne doświadczane przez kobiety oczekujące narodzin dziecka. Ginekologia Praktyczna; 1: 54–57.
22. Libera A. (2009). Problemy psychologiczne okresu ciąży. Psychologiczne aspekty ciąży. W: Makara-Studzińska M., Iwanowicz-Palus G. (red.). Psychologia w położnictwie i ginekologii. Warszawa; 154–157.
23. Guszkowska M. (2012). Lęk przed porodem i determinujące go czynniki – przegląd literatury. Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia; 5 (3): 154–161.
24. Rutkowska A., Kowalska A., Makara-Studzińska M., Kwaśniewska A. (2011). Analiza struktury osobowości u kobiet w pierwszej ciąży prawidłowej i wysokiego ryzyka. Current Problems of Psychiatry; 12 (4): 420–427.
25. Cranley M.S. (1981). Development of a tool for the measurement of maternal attachment during pregnancy. Nursing Research, 30(5): 281–284.
26. Bielawska-Batorowicz E. (1995). Determinanty spostrzegania dziecka przez rodziców w okresie poporodowym. Łódź.
27. Ogińska-Bulik N., Juczyński, Z. (2008). Skala Pomiaru Prężności (SPP-25). Nowiny Psychologiczne, 3: 39–55.
28. Bergner A., Beyer R., Burghard Klapp F., Rauchfuss M. (2008). Pregnancy after early pregnancy loss: A prospective study of anxiety, depressive symptomatology and coping. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology; 29 (2): 105–113.
29. Abasi E., Tahmasebi H., Zafari M., Takami G.N. (2012). Assessment of effective factors of maternal-fetal attachment in pregnant women. Life Science Journal; 9 (1): 68–75.
30. Folkman S., Moskowitz J.T. (2000). Positive affect and the other side of coping. American Psychologist; 55: 644–653.
31. Lutkiewicz K., Bidzan M. (2013). Sexual activity of pregnant Polish women and the assessment of the marital relation quality. Health Psychology Report, 1, 9‒17. DOI: 10.5114/hpr.2013.40465
32. Hodnett E.D., Gates S, Hofmeyr G.J., Sakala C. (2012). Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 10.
33. Chrzan-Dętkoś M., Kosakowska N., Pawlicka P. (2011). Women, men and second shift – psychological determinants of work-life balance. Polish Journal of Social Sciences, 6(1), 123–140.
Pobierz

Opublikowane : 2019-04-25


Pawlicka, P., Chrzan-Dętkoś, M., & Lutkiewicz, K. (2019). Prężność psychiczna przyszłych matek oraz kolejność ciąży jako moderatory budowania więzi z nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Family Forum, (3), 139-152. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/892

Paulina Pawlicka  FamilyForumOpole@gmail.com
Uniwersytet Gdański  Polska
Magdalena Chrzan-Dętkoś 
Uniwersytet Gdański  Polska
Karolina Lutkiewicz 
Uniwersytet Gdański  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Autor przenosi prawa autorskie na Redakcję „Family Forum”. Autor zostaje też poinformowany, że materiały zamieszczone w czasopiśmie „Family Forum” są chronione prawem autorskim, a przedruk tekstu może nastąpić jedynie za zgodą Redakcji. Obydwa fakty Autor potwierdza, podpisując "Oświadczenie", w którym zawarte są te informacje.