Komunikacyjne zachowania w małżeństwie z perspektywy własnej i partneraAbstrakt

Interpersonal communication is a complex process which influences the ways individuals function, in particular in a marriage. According to M. Plopy, the communication processes in a marriage are influenced by the following dimensions: giving support to a spouse, the level of engagement in a process of communication and aggressive behaviour directed towards a spouse. The abovementioned issues are used to define the communicative behaviour in a marriage. Thanks to the Communication in Marriage Questionnaire by M. Kaźmierczak and M. Plopy the following was examined: is there a connection between the dimensions of communicative behaviours including: support, engagement and depreciation. Afterwards they examined: 1) are there any differences between women and men in the assessment of their own and partner’s communicative behaviours; 2) are there any differences between people with short or long married lives when it comes to exhibited communicative behaviour. The obtained results show that there exists a connection between the dimensions of communicative behaviours, including: support, engagement and depreciation. Moreover, the significant differences in the examined areas have been discovered when it comes to both personal and the partner’s perspective.


Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1991.
Frydrychowicz S., Komunikacja interpersonalna w rodzinie a rozwój dorosłych, w: B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, Poznań 2003.
Gryglewski M., Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami, Lublin 1999.
Grzesiuk L., Style komunikacji interpersonalnej, Warszawa 1979.
Harwas-Napierała B., Komunikacja interpersonalna w rodzinie, Poznań 2008.
Kaźmierczak M., Plopa M., Kwestionariusz Komunikacji Małżeńskiej. Podręcznik, Warszawa 2008.
Kurcz I., Język i komunikacja, w: J. Strelau (red.), Psychologia, t. 2, Gdańsk 1997.
Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.
Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005.
Plopa M., Więzi w małżeństwie i rodzinie. Metody badań, Kraków 2006.
Rostowska T., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Kraków 2008.
Rostowski J., Zarys psychologii małżeństwa, Warszawa 1987.
Ryś M., Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 1999.
Stawart J., Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej, w: J. Stewart (red)., Mosty zamiast murów, Warszawa 2002.
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Warszawa 1977.
Pobierz

Opublikowane : 2019-04-25


Pupin, Z., & Waldmajer, J. (2019). Komunikacyjne zachowania w małżeństwie z perspektywy własnej i partnera. Family Forum, 3, 187-200. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/ff/article/view/895

Zofia Pupin  FamilyForumOpole@gmail.com
Uniwersytet Opolski  Polska
Jacek Waldmajer 
Uniwersytet Opolski  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0