Kontakt

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski
Prof. UO, dr hab. Marta Woźniak
Uniwersytet Opolski. Wydział Prawa i Administracji
Ul. Katowicka 87a
45-060 Opole
Telefon: (+48) 77 452 75 00
Fax: (+48) 77 452 75 02
E-mail: redakcja.osap@gmail.com, martawozniak1@o2.pl

Główna osoba do kontaktu

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski

Wsparcie techniczne