Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski

Zespół redakcyjny:
prof. UO, dr hab. Piotr Stec
prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc
prof. UO, dr hab. Stefan Marek Grochalski
dr Ewa Kozerska
dr Przemysław Malinowski

Sekretarz redakcji:
dr Marta Woźniak