Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Zespół redakcyjny:
prof. UO, dr hab. Piotr Stec, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
prof. UO, dr hab. Stefan Marek Grochalski, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
dr Ewa Kozerska, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
dr Przemysław Malinowski, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Sekretarz redakcji:
prof. UO, dr hab. Marta Woźniak, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska