Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Zespół redakcyjny:
prof. UO, dr hab. Piotr Stec, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
prof. UO, dr hab. Stefan Marek Grochalski, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
dr Ewa Kozerska, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska
dr Przemysław Malinowski, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Sekretarz redakcji:
prof. UO, dr hab. Marta Woźniak, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, Polska

Obsługa techniczna:
Tomasz Orłowski

Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
ul. Dmowskiego 7-9
45-365 Opole
tel. 77 401 66 85
e-mail: wydawnictwo@uni.opole.pl
www.wydawnictwo.uni.opole.pl